1

Холдингтің тұрақты дамуға қатысты тәсілдемесі

«Бәйтерек» Холдингі Қазақстан Республикасы Үкіметінің негізгі даму қаржы институты ретінде ұзақ мерзімді кезеңде тұрақты дамуды қамтамасыз ету үшін экономикаға, экологияға және қоғамға өз ықпалының маңыздылығын сезінеді және мүдделі тараптар мүдделерінің тепе-теңдігін сақтауға ұмтылады.

 

Холдингтің тұрақты дамуы - Холдинг өз қызметін жүзеге асыру кезінде басшылыққа алатын қағидаттар мен міндеттемелердің жиынтығы, оның ішінде:

 • мүдделі тараптармен өзара қарым-қатынасты басқару;
 • ұлттық экономикаға, әлеуметтік салаға және экологияға әсер етуді бағалау және басқару.

Холдинг ұзақ мерзімде тұрақты даму үшін өзінің экономикалық, экологиялық және әлеуметтік мақсаттарының келісімділігін қамтамасыз етеді.

Тұрақты даму саясаты

11

Экономикалық құрауышы

Экологиялық құрауышы

Әлеуметтік құрауышы

 • Холдинг және оның ЕҰ қызметінің шығынсыздығы;
 • акционерлер мен инвесторлардың мүдделерін қамтамасыз ету;
 • үдерістердің тиімділігін арттыру;
 • неғұрлым жетілдірілген технологияларды құруға және дамытуға инвестициялардың өсуі;
 • еңбек өнімділігін арттыру;
 • жаңа жұмыс орындарын құру;
 • шикізаттық емес салалар экспортының өсуін ұлғайту;
 • өңдеу өнеркәсібінің өсуі.
 • биологиялық және физикалық табиғи жүйелерге әсер етуді азайту;
 • шектеулі ресурстарды оңтайлы пайдалану;
 • экологиялық таза, энергия және материалды үнемдейтін технологияларды қолдану.

 

 • ашық конкурстық рәсімдерді және жұмысқа қабылдау кезінде тең мүмкіндіктерді қамтамасыз ету;
 • әділ сыйақы және қызметкерлердің құқықтарын сақтау;
 • еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету және қызметкерлердің денсаулығын сақтау;
 • қызметкерлерді оқыту және кәсіптік дамыту;
 • ішкі және сыртқы әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру.

 

Мүдделі тараптармен өзара қарым-қатынас жасай отырып, Холдинг мынадай базалық қағидаттарды басшылыққа алады:

 • қызығушылық танытқан барлық тараптардың мүдделерін құрметтеу және есепке алу;
 • өз қызметі туралы мақсатты аудиторияларды белсенді ақпараттандыру;
 • мемлекеттік бағдарламаларды, жекелеген ішкі рәсімдерді (сатып алу, жұмысқа қабылдау, қаржылық және қаржылық емес қызметтерді ұсыну) іске асыру, сондай-ақ қаржы қаражатын пайдалану бөлігінде ақпараттық ашықтықтың объективтілігін, шынайылығын, тәуелсіздігін және жоғары деңгейін қамтамасыз ету;
 • барлық мүдделі тараптармен ашық және өнімді ынтымақтастықты қамтамасыз ету;
 • мүдделі тараптар алдында өзіне алған міндеттемелерді орындау;
 • тұрақты негізде мүдделі тараптардан кері байланыс алу.

Холдинг өз қызметінде БҰҰ Жаһандық шартының қағидаттарына адалдықты ұстанатыны туралы мәлімдейді:

 1. адам құқығын қорғау саласында:
 • Холдинг халықаралық деңгейде жарияланған адам құқықтарын қорғауды қамтамасыз етеді және құрметтейді;
 • Холдинг адам құқықтарының бұзылуына қатыспауды қамтамасыз етеді.
 1. еңбек қатынастары саласында:
 • Холдинг ұжымдық шарттар жасасу құқығын қолдайды және мойындайды;
 • Холдинг мәжбүрлеп жұмысқа тартуды және балалар еңбегін пайдалануды, Еңбек және жұмыспен қамту саласындағы кемсітушілікті жоюға ықпал етеді.
 1. қоршаған ортаны қорғау саласында:
 • Холдинг сақтық қағидатына негізделген экологиялық мәселелерді қолдайды;
 • Холдинг қоршаған ортаның жай-күйі үшін жауапкершілікті арттыруға бағытталған бастамаларды қабылдайды;
 • Холдинг экологиялық қауіпсіз технологияларды дамытуға және таратуға жәрдемдеседі.
 1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес саласында:
 • Холдинг бопсалау мен парақорлықты қоса алғанда, сыбайлас жемқорлықтың барлық нысандарына және басқа да құқыққа қарсы әрекеттерге төзбеушілік туралы мәлімдейді.

2019 жылы Холдинг орнықты даму саласында мынадай іс-шараларды іске асырды:

 • "Бәйтерек" холдингі алғаш рет халықаралық ESG рейтингін алды, оның нәтижелері әлеуметтік жауапкершілікке, корпоративтік басқаруға және іскерлік этикаға қатысты қағидаттарға бейілділігін растады.
 • Холдингтің 2014-2023 жылдарға арналған даму стратегиясының жобасына Холдингтің және тұрақты даму жөніндегі ҚНК бастамалары енгізілді.
 • Холдингтің 11 еншілес ұйымы деңгейінде орнықты даму саясаты бекітілді.
 • "жасыл" жобалардың критерийлерін әзірлеу бойынша жұмыс басталды.
 • Бүкіләлемдік банк тобы мен Халықаралық Валюта Қорының Вашингтондағы көктемгі кездесулері кезінде «Investing for Impact: Operating Principles for Impact Management» қаржыландырылатын жобалардың әлеуметтік және экологиялық әсерін басқару жөніндегі ХҚК принциптерін ресми іске қосуға қатысты.
 • "QRA" рейтингтік агенттігінің жылдық есептерінің IX конкурсының нәтижелері бойынша "Бәйтерек" холдингінің 2018 жылғы жылдық есебі "Қаржы секторындағы үздік жылдық есеп" номинациясында екінші орын алды. Жылдық есептердің жалпы рейтингінде 2017 жылдан бастап Холдингтің жылдық есебі 73 позицияға көтерілді – 2017 жылы 82 орыннан 2019 жылы 9 орынға дейін.
2

БҰҰ тұрақты даму мақсаттары

2015 жылғы қыркүйекте БҰҰ Бас Ассамблеясының 70-ші сессиясында жаңа әлемдік күн тәртібі«Әлемді трансформациялау: 2030 жылға дейінгі тұрақты даму күн тәртібі» қабылданды, ол тұрақты дамудың 17 мақсатын (ТДМ) қамтиды, олар Мыңжылдықтың даму мақсаттарының орнына келді.

Жаңадан қабылданған мақсаттардың ерекшеліктерінің бірі-олар тек үкіметтерге ғана емес, сонымен қатар әлемдегі тұрақты даму процесінің басқа да қатысушыларына: бизнеске, азаматтық қоғамға, барлық жеке тұлғаларға арналған..

Холдингте ТДМ зерттеу бойынша және оларға қол жеткізудегі Холдингтің үлесін анықтау бойынша жұмыстар жүргізілуде, оның қатарында:

 1. ТДМ міндеттері мен индикаторларын Холдинг қызметінің мақсаттарымен, міндеттерімен, басымдықтарымен және бағыттарымен өзара байланыстыру;
 2. ТДМ қатысты міндеттемелер қабылдау;

Жобалау портфелін қалыптастыру кезінде Холдинг ТБО-ға сәйкес келетін және Қазақстан Республикасының тұрақты әлеуметтік-экономикалық дамуына елеулі әсер ететін жобаларға артықшылық береді. Атап айтқанда, жобалар келесідей әрекеттерге ықпал етуі тиіс:

 • толық және тұрақты индустрияландыруға;
 • қалалар мен елді мекендердің ашықтығы, қауіпсіздігі, өміршеңдігі және экологиялық тұрақтылығына;
 • Қазақстан Республикасының және жекелеген облыстардың/ қалалардың экономикасын әртараптандыру.
 1. міндеттемелер мен мақсаттарды Холдингтің процестері мен тәжірибелерімен біріктіру;

Холдинг іске асыратын қазіргі бағдарламалар ТДМ-ның көпшілігіне және олардың міндеттеріне қол жеткізуге жәрдемдеседі. Сонымен қатар, нақты міндеттер мен ТДМ индикаторларына сәйкес келу мақсатында Холдинг ТДМ-ның холдингтің процестері мен тәжірибелеріне біріктірілуіне қатысты жұмысты жалғастыратын болады.

 1. Мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған қолдау көрсетілген жобалар туралы ақпаратты қоса алғанда, ТДМ-ға қол жеткізуге жәрдемдесу туралы ақпаратты ашу.
4

Жауапты инвестициялау

2018 жылғы қыркүйекте Директорлар кеңесінің шешімімен холдингтің жаңа редакциядағы инвестициялық саясаты бекітілді, оған сәйкес холдинг қаржылық қолдауды ұсыну кезінде ESG факторларын (оның ішінде жауапты инвестициялау қағидаттарын (UN PRI principles) және Экватор Қағидаттарын ескере отырып қолдану тәжірибесін) дамытуға ниетті.

Холдинг және оның еншілес ұйымдары ESG факторларын инвестициялық шешімдер қабылдау процесіне, оның ішінде Холдингтің контрагенттерінің ESG факторларымен танысу арқылы енгізуге және біріктіруге ұмтылады.

Холдинг өзінің контрагенттерінен келесіні күтуде:

 • қоршаған ортаға және қоғамға нақты және ықтимал әсерлерді анықтау, бағалау бойынша экологиялық тәуекелдерді (қоршаған ортаны) басқару жүйесін қолдану, тиісті басқару шараларын айқындау және нәтижелі енгізу, экологиялық тәуекелдер деңгейін және бақылауды жүзеге асыру;
 • қызметкерлердің құқықтарын құрметтеуге негізделуі тиіс адам ресурстарын басқару және қызметкерлердің денсаулығын қамтамасыз ету (сақтау) жүйесін қолдану, оның ішінде бірлестіктер еркіндігі мен ұжымдық шарттар жасасу құқығы; бұл жүйе қызметкерлерге әділ қарым-қатынасты, олар үшін қауіпсіз және салауатты еңбек жағдайларын жасауды, халық топтары мен тұтынушылардың денсаулығы және қауіпсіздігіне қолайсыз әсердің алдын алуды және болдырмауды жүзеге асыруды қамтамасыз етуі тиіс;
 • әділдік, адалдық, жауапкершілік, ашықтық, кәсіпқойлық және құзыреттілік қағидаттарына негізделген адал корпоративтік басқару жүйесін қолдану; адал корпоративтік басқару Ұйым қызметіне мүдделі барлық тұлғалардың құқықтары мен мүдделерін құрметтеуді болжайды және оның табысты қызметіне, оның ішінде оның нарықтық құнының өсуіне, қаржылық тұрақтылық пен пайдалылықты қолдауға ықпал етеді.
3

Кадрлық саясат

Кадр саясатының міндеті Холдинг тобында Холдингтің дамуына және тиімділігін арттыруға бағалы үлес қосуға қабілетті кәсіпқой мамандарды тарту және ұстап қалу, сондай-ақ адам ресурстарына инвестициялардан барынша қайтарымды алу болып табылады.

Жұмыс берушінің бренді

"Бәйтерек "ҰБХ" АҚ HR-брендін ілгерілету және холдинг қызметкерлерінің тартылуын арттыру, ішкі коммуникация мен ашықтықты қамтамасыз ету мақсатында Холдинг тиісті іс-шаралар кешенін қабылдады: компанияның жаңалықтарын жариялау үшін Telegram-арнасы (HR News) және сыртқы кандидаттарды іздестіру үшін бос жұмыс орындарын жариялау үшін арна ашылды. Тоқсан сайын "Бәйтерек "ҰБХ" АҚ қызметкерлері ішкі департаменттердің жұмысымен қанағаттанушылықты бағалау бойынша сауалнамаға қатысады, онда жобаларда тиімді бірлескен жұмыс, өзара құрмет және проблемаларды шешуге көмек көрсету сияқты қасиеттер бағаланады. Бұл көрсеткіш қызметкерлердің ҚНК картасына енгізілген. Холдинг қызметкерлерінің қатысу деңгейі 2019 жылы 80% - ды құрады.

Қызметкерлерді іріктеу және жұмысқа алу

"Бәйтерек" ҰБХ" АҚ персоналды іздеу және іріктеу қағидасын 3 кезеңдік негізде қолданады: бірінші кезекте Президенттік Жастар кадрлық резервінен және "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ тобының бірыңғай кадрлық резервінен кандидаттар, екінші кезекте - ішкі кандидаттар ("Бәйтерек" ҰБХ" АҚ, еншілес ұйымдар мен аутсорсинг секторының қызметкерлері), үшінші кезеңде – сыртқы кандидаттар қаралады. Іздестіру мен іріктеудің осы қағидаты негізгі мамандарды ұстап қалу және Холдинг компаниялары тобындағы ұзақ жұмыс істеуге уәждемелеу мақсатында Ішкі іріктеудің басымдығын регламенттеуге мүмкіндік береді. Сыртқы кандидаттарды іздестіру туралы ақпарат міндетті түрде "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ сайтында, Telegram-арнада жазылушыларға хабарлама жібере отырып жарияланады, ал өтінімдер электрондық пошта арқылы қабылданады.

Дарындарды басқару

2018 жылы холдинг "Бәйтерек "ҰБХ" АҚ тобының бірыңғай кадрлық резервіне талантты қызметкерлерді іріктеу жөніндегі жобаны іске асырды, оның негізгі міндеттері: персоналға жұмсалатын шығыстардың тиімділігі, дайын үміткерлерді басты бос жұмыс орындарына жылдам іздеу, жаңа рөлге жедел бейімдеу және сабақтастықты сақтау, негізгі мамандарды ынталандыру және ұстап қалу болып табылады. Конкурс нәтижелері бойынша "Бәйтерек "ҰБХ" АҚ және оның еншілес ұйымдарының қызметкерлері арасында үш санат бойынша резервшілер іріктелді: "Топ-100" (құрылымдық бөлімшелердің болашақ басшылары), "Топ-50" (Болашақ басқарушы директорлар және басқарма мүшелері) және "Топ-20" (қысқа мерзімді перспективада тағайындауға дайын басшы қызметкерлер). 2019 жылдың қорытындысы бойынша Холдингтің кадрлық резервіне 97 адам тіркелді.

Оқыту және кәсіптік дамыту

Қызметкерлерді оқыту және кәсіптік дамыту қызметкерлердің өз лауазымдық міндеттерін тиімді орындауы және Холдингтің даму стратегиясына сәйкес айқындалатын міндеттерді шешу үшін олардың кәсіби және басқару қызметі саласында қосымша теориялық және практикалық білімдерін, іскерліктерін, қабілеттерін, құзыреттері мен дағдыларын жаңарту және алу мақсатында жүзеге асырылады. Холдинг қызметкерлерін оқытуды және кәсіби дамытуды ұйымдастыру мынадай қағидаттар негізінде жүзеге асырылады: • оқыту іс-шараларынның тақырыбы мен мазмұны қызметкердің лауазымдық міндеттеріне, оның қызметін бағалау нәтижелеріне, қызметкердің алдында тұрған мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес айқындалған қажеттіліктеріне сәйкестігі; • оқыту іс-шараларының Холдинг қызметінің тиімділігін арттыруды қамтамасыз ететін нақты міндеттерді шешуге, үздік корпоративтік тәжірибелер мен стандарттарды зерделеуге бағытталуы; • жүйелі, қолданбалы, жоспарлы оқыту және кәсіби даму сипаты; • Холдинг қызметкерлерінің барынша ықтимал санын оқыту және кәсіби даму бағдарламаларымен қамту.

Еңбекақы төлеу және жұмыскерлер қызметінің тиімділігін басқару

2018 жылдың басынан бастап "Бәйтерек "ҰБХ" АҚ қызметкерлері ҚНК орындау негізінде тиімділікті бағалаудың қағидатты жаңа жүйесіне көшті (тоқсанына бір рет), ол басшылықтың ҚНК құрылымдық бөлімше мен жеке қызметкердің деңгейіне "каскадтауға" мүмкіндік береді, қойылған мақсатқа "шекті-мақсат-шақыру" деңгейінде қол жеткізудің нақты деңгейін анықтауға және әрбір қызметкердің нақты тиімділігін бағалауға мүмкіндік береді. Бұдан басқа, жылына бір рет "Бәйтерек "ҰБХ" АҚ қызметкерлері қызметтің тиімділігін кешенді бағалаудан өтеді, оның шеңберінде қызметкердің өткен жылғы жалпы нәтижелілігі және оның жеке-іскерлік құзыреттерінің даму деңгейі қарастырылады. Нәтижелер келесідей аталатын "9-жасушалық талант матрицасы" бойынша бөлінеді. Бағалау нәтижелері бойынша сыйақы төленбейді, бірақ бағалау нәтижелері қызметкерді одан әрі ынталандыру және ынталандыру (оқыту, жылжыту, кадр резервіне алу және т.б.) туралы шешімдерге әсер етеді. Өзектендірілген "Бәйтерек "ҰБХ" АҚ-ның 2014-2023 жылдарға арналған даму стратегиясына сәйкес, 2017 жылдан бастап "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ компаниялар тобында еңбекақы төлеу жүйесін грейдирлеу және біріздендіру жүйесі енгізілді. Бірыңғай қағидаттарды енгізу еңбекақы төлеу жүйесінің ішкі әділдігін және еңбек нарығындағы ағымдағы жағдаймен салыстыруды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
охрана труда

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау

Жауапты жұмыс беруші ретінде Холдинг және оның еншілес ұйымдары жұмыс орындарында қызметкерлердің еңбегін дұрыс ұйымдастыруды қамтамасыз етуге және осы саладағы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келетін қауіпсіз еңбек жағдайларын жасауға ұмтылады. Өзінің қызметтік міндеттерін орындау кезінде, сондай-ақ Холдингтің үй-жайларында болған кезде қызметкерлер Холдингтің саясатына сәйкес және Қазақстан Республикасының заңнамасы негізінде Холдинг қабылдаған және әзірлеген қауіпсіздік техникасы қағидаларын сақтайды. Жыл сайын Холдинг тобында еңбекті қорғау және қауіпсіздік бойынша оқыту іс – шаралары-семинарлар, бизнес-таңғы ас, Төтенше жағдайлар кезінде Холдинг ғимаратынан эвакуациялау бойынша оқу-жаттығулар өткізіледі.

6

Демеушілік және қайырымдылық іс-әрекеттері

Холдинг басқармасының шешімімен 2019 жылға арналған Қайырымдылық бағдарламасы бекітілді, ол өтініш берушілерге қайырымдылық және демеушілік қолдау көрсету жөніндегі шаралар мен іс-шаралар кешенін көздейді, сондай-ақ бекітілген жылдық бюджет және (немесе) даму жоспарлары шеңберінде қайырымдылықты жүзеге асыруға арналған қаражатты жоспарлау мен тиімді басқарудың ашықтығын қамтамасыз етеді.

Осы бағдарламаға сәйкес, 2019 жылы холдинг келесі бағыттар бойынша қайырымдылық қызметін жүзеге асырды.:

 • Олардың өмір сүру жағдайын жақсарту мақсатында, әсіресе, онкологиялық аурулар, БЦП және т. б. диагнозы бар балаларды емдеу мақсатында жүгінген адамдарға филантропикалық көмек көрсету.

2019 жылы филантропикалық көмек көрсету бойынша 10 жоба іске асырылды.

 • Ғылым, білім, мәдениет, өнер, спорт шеберлігін дамыту, қоғам мен мемлекеттің тарихи және этномәдени құндылықтарын сақтау мақсатында жүгінген адамдарға меценаттық көмек көрсету.

Холдинг жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынан айырылған балаларға өздерінің өмірлік әлеуетін ашып, ересек волонтер-тәлімгерлермен қарым-қатынас жасау арқылы өзіндік өмір сүру дағдылары мен біліктерін қалыптастыруға көмек көрсетуді көздейтін "тәлімгерлер" жобасын іске асыру үшін қолдау көрсетті. Мұндай жобалар Павлодар, Орал, Қарағанды және Нұр-сұлтан қалаларында жүзеге асырылды. Сонымен қатар, холдинг тарапынан логопедиялық саланы дамыту, Мүгедектердің қоғамдық-саяси белсенділігін арттыру, мүмкіндігі шектеулі адамдарға, ауылдық округтегі көп балалы және аз қамтылған балаларға қолдау көрсету, БЦП диагнозы бар балаларға арналған оңалту орталығын дамыту бойынша жобаларды іске асыру үшін көмек көрсетілді.

Холдингтің 2019 жылы іске асырылған бастамашылық жобалары

 • "BaiterekOpenHearts" қайырымдылық жәрмеңкелері 2019 жылдың ақпан және қараша айларында өткізілді. Түскен ақша ауыр аурумен ауыратын балаларды емдеуге бағытталды;
 • Әлеуметтік тимбилдинг ұйымдастырылды, оның аясында холдинг қызметкерлері Ұлы Отан соғысының ардагерлері мен тыл еңбеккерлерін құттықтады;
 • "Мектепке жол" қайырымдылық акциясы өткізілді, оның шеңберінде жаңа оқу жылының басында тұрмысы нашар отбасылардан шыққан 80 бала кеңсе тауарларымен рюкзактар алды;
 • "Burabike" жыл сайынғы қайырымдылық жүгірісіне қатысты;
 • "Бәйтеректің игі істері" қайырымдылық challenge ұйымдастырылды, оның шеңберінде холдингтің 10 компаниясы ағаш отырғызу, қарттар үйіне сапар, балалар, онкологиялық орталығына сапар, Қазақстандық зағиптар қоғамының Ақмола оқу-өндірістік кәсіпорнына сапар, қиын өмірлік жағдайға тап болған жүкті әйелдерге көмек көрсету, "Тоқта аулау" жануарларды құтқару қорына көмек көрсету және т. б. сияқты бірқатар қайырымдылық іс-шараларын ұйымдастырды.
5

Қоршаған ортаға ықпал ету

Қызмет сипатына байланысты Холдинг қоршаған ортаға тікелей елеулі әсер етпейді. Холдинг тұтынатын негізгі ресурстар: электр энергиясы, жылу энергиясы және су болып табылады.

Холдинг қоршаған ортаға қолайсыз әсердің алдын алуды ең жақсы түрде қамтамасыз ететін ресурстарды ұтымды пайдалану қағидаттары мен әдістерін қолданады.

Холдинг өз қызметінде ресурстарды артық тұтынуды қысқартуға және энергия үнемдейтін технологияларды енгізу арқылы қолданыстағы теріс экологиялық әсерді азайтуға, суды тұтынуды төмендетуге, электрондық құжат айналымы жүйесін және екі жақты баспасөз практикасын енгізу есебінен кеңсе мұқтаждары үшін қағаз жұмсауды азайтуға ұмтылады.

 

«Жасыл кеңсе»

Холдинг тобының жаңа бизнес-орталығы ресурстарға ұқыпты қарау технологиясын ескере отырып құрылған. Ғимаратты басқарудың автоматтандырылған жүйесі автономды және қашықтықтан басқаруды және жабдықтар мен тіршілікті қамтамасыз етудің ішкі инженерлік жүйелерін мониторингілеуді қамтамасыз етеді.

Қызметкерлердің бастамасымен кабинеттер мен жұмыс орындарын көгалдандыру жүргізіледі.  Қағазды тиімді пайдалану мақсатында әрбір кеңседе кейіннен макулатураға тапсыру үшін пайдаланған қағаздарды жинауға арналған урналар орнатылған. "Бәйтерек" бизнес-орталығының жанында қызметкерлер үшін велосипедтерге арналған тұрақ орындары жабдықталған.

2019 жылы Холдинг бірінші Республикалық "Жасыл кеңсе" байқауында "Мемлекеттік органдар (министрліктер, әкімдіктер, басқармалар және басқалар) мен квазимемлекеттік сектор арасында" номинациясы бойынша жеңіске жетті. Конкурс ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің және Нұр-Сұлтандағы ЕҚЫҰ бағдарламалар кеңсесінің қолдауымен экологиялық және төмен көміртекті өмір салтына көшу үшін алдыңғы қатарлы жасыл технологияларды насихаттау мақсатында «Жасыл экономика және G-Global дамыту коалициясы» ЗТБ-мен өткізілді.

Сонымен қатар қызметкерлер жалпықалалық сенбіліктерге және қалалық экологиялық акцияларға белсене қатысады. 2019 жылы "Бәйтерек" Холдингі "Бірге-Таза Қазақстан!" республикалық эко – челленджге қолдау көрсетті, оған Холдингтің және оның ЕҰ-ның 250 қызметкері қатысты. Волонтерлер әуежайдан Қарағанды трассасына қарай айналып өтетін жол бойын Есіл және Қарасу өзендерінің жағалауларын тазартты.