«БӘЙТЕРЕК» ҰБХ» АҚ-НЫҢ 2022 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН КОРПОРАТИВТІК ОҚИҒАЛАРЫ

КОРПОРАТИВТІК ОҚИҒАЛАР

УАҚЫТЫ

1.

Нәтижесінде «KazakhExport»экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы активтер құнының жалпы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының иелігінен шығаруы мүмкін өзара байланысты мәмілелерді KazakhExport»экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Қазақстан Республикасының экспортты қолдау жөніндегі мемлекеттік кепілдігін алу үшін жасасуы туралы

2023 жылғы 23 ақпан

2.

«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының 100 000 000 қарапайым акциясын жарияланған акциялар саны, оларды орналастыру тәсілі мен бағасы бөлігінде орналастыру туралы

2023 жылғы 23 ақпан

3.

«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының 35 000 000 қарапайым акциясын жарияланған акциялар саны, оларды орналастыру тәсілі мен бағасы бөлігінде орналастыру туралы

2023 жылғы 23 ақпан

4.

Жасалуында «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының мүдделілігі бар «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамымен мәміле жасасу туралы

2023 жылғы 23 ақпан

5.

«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының қарапайым акцияларын жарияланған акциялар саны, оларды орналастыру тәсілі мен бағасы бөлігінде орналастыру туралы

2023 жылғы 23 ақпан

6.

«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

2023 жылғы 3 сәуір

7.

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-ның 2022 жылғы қаржылық есептілігін (консолидацияланған және жеке) алдын ала бекіту және  «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-ның есептік қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы мәселені «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Жалғыз акционерінің қарауына шығару, қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлеу және «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-ның бір қарапайым акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін төлеу туралы

2023 жылғы 25 мамыр

8.

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының 2022 жылдағы әрекетіне Жалғыз акционердің жүгінуі туралы ақпаратты «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Жалғыз акционерінің қарауына шығару

2023 жылғы 25 мамыр

9.

«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Директорлар Кеңесі мен Басқармасы мүшелеріне 2022 жылы төленген сыйлықақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Жалғыз акционерінің қарауына шығару

2023 жылғы 25 мамыр

10.

«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамын Корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерінің сақталуы/сақталмауы туралы 2022 жылғы есепті бекіту және оны «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-ның қарауына шығару туралы 

2023 жылғы 25 мамыр

іс-шаралар
күнтізбесі

?

Іздегеніңізді
таппадыңыз ба?

  • Қазақстан Республикасы Президентінің ресми интернет-ресурсы
  • Қазақстан Республикасы Парламентінің ресми интернет-ресурсы
  • Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің ресми ақпараттық ресурсы
  • Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің ресми интернет-ресурсы
  • Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің ресми интернет-ресурсы
  • Қазақ тілінің қолданылу аясын кеңейтуге бағытталған электронды ресурстар