23.08.2018

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-ның екінші облигациялық бағдарламасын және екінші облигациялық бағдарлама шеңберіндегі облигациялардың бірінші шығарылымын тіркеу

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-ның екінші облигациялық бағдарламасын және  екінші облигациялық бағдарлама шеңберіндегі облигациялардың бірінші шығарылымын тіркеу

2015 жылғы 20 қаңтарда Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-ның екінші облигациялық бағдарламасын және  екінші облигациялық бағдарлама шеңберіндегі облигациялардың бірінші шығарылымын тіркеуді жүзеге асырды.  
I. Облигациялық бағдарламаның екінші шығарылым көлемі - 145 000 000 000 (жүз қырық бес миллиард) теңге. Шығарылым Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне Е87 нөмерімен енгізілді. 
Екінші облигациялық бағдарлама шеңберінде шығарылатын облигациялардың көлемі:
    1) Бірінші шығарылым - 92 500 000 000 (тоқсан екі миллиард бес жүз миллион) теңге сомасына 92 500 000 (тоқсан екі миллион бес жүз мың) дана;
    2) Екінші шығарылым – 52 500 000 000 (елу екі миллиард бес жүз миллион) теңге сомасына 52 500 000 (елу екі миллион бес жүз мың) дана;

II. Екінші облигациялық бағдарлама шеңберіндегі облигациялардың бірінші шығарылымының негізгі талаптары:
1. . Шығарылатын облигациялардың саны және облигациялар шығарылымының жалпы көлемі: 
    1) Шығарылатын облигациялардың саны – 92 500 000 (тоқсан екі миллион бес жүз мың) дана; 
    2) Номиналды құны бойынша облигациялар шығарылымының жалпы көлемі – 92 500 000 000 (тоқсан екі миллиард бес жүз миллион) теңге.
2. Облигациялардың түрі – қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар. 
3. Бір облигацияның номиналды құны – 1 000 (бір мың) теңге.
4. Ұлттық сәйкестендіру нөмірі – KZP01Y30E879.
5. Облигацияларды орналастыруды бастау күні және оның айналымын бастау күні: облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу күнінен кейінгі жұмыс күні. Облигациялар айналымының мерзімі облигациялардың айналымы басталған күнінен бастап 30 жылды құрайды. 
6. Акцияларды орналастыру тәсілі: заңнамаға сәйкес жазылу арқылы айналымның бүкіл мерзімі ішінде; облигациялар акцияларға айырбасталмайды; эмитент облигацияларды орналастыруды дербес жүзеге асырады. 
7. Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі облигациялар айналымының бүкіл мерзімі ішінде тияқнақты болып табылады және облигациялардың номиналды құнынан жылдық 0,1 % (нөл бүтін және оннан бір пайызды) құрайды. Сыйақыны төлеу жылына 360 күн және айына 30 күн есебінен жылына екі рет, тиісінше, облигацияларды орналастыру күнінен бастап өтеу күніне дейін жыл сайын әрбір 6 айда жүргізіледі.  
8. Облигациялар облигацияларды өтеу күнінен бастап айналым кезеңі аяқталғаннан кейін 10 жұмыс күні ішінде облигацияларды өтеу күнінде төлем жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күннің басындағы жағдай бойынша облигациялардың тізілімінде тіркелген облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы шотына ақшаны аудару арқылы сыйақы төлемімен бірге облигациялардың номиналды күні бойынша теңгемен өтеледі. 
9. Холдингтің Директорлар кеңесі шешімі бойынша эмитент үшінші тұлғаға сату құқығынсыз толық өтеу және/немесе ішінара сатып алу мақсатында барлық облигацияларды номиналдық құны бойынша сатып алуға құқылы. Бұл ретте сатып алу күніне дейін 10 (он) жұмыс күн бұрын эмитент тиісті хабарлама жолдау арқылы облигацияларды мерзімнен бұрын өтеу мақсатында оларды сатып алу туралы ақпаратты облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізеді. Облигацияларды сатып алу облигациялар бойынша есептелген сыйақының тиісті төлемімен бірге номиналды құны бойынша жүргізіледі. 
10. Орналастыру туралы шешімді қабылдау күні: 2014 жылғы 29 желтоқсан («Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Директорлар кеңесінің сыртқы отырысының № 10/14 хаттамасы).
 

Қосымша жаңалықтар

іс-шаралар
күнтізбесі

?

Іздегеніңізді
таппадыңыз ба?

  • Официальный сайт Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Назарбаева
  • Официальный сайт Президента Республики Казахстан
  • Парламент Республики Казахстан
  • Официальный информационный ресурс Премьер-Министра Республики Казахстан
  • Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
  • Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
  • Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті - Елбасы кітапханасы
  • Қазақ тілінің қолданылу аясын кеңейтуге бағытталған электронды ресурстар