Холдингтің тұрақты дамуға қатысты тәсілдемесі

«Бәйтерек» холдингі Қазақстан Республикасы Үкіметінің негізгі даму қаржы институты ретінде ұзақ мерзімді кезеңде тұрақты дамуды қамтамасыз ету үшін экономикаға, экологияға және қоғамға өз ықпалының маңыздылығын сезінеді және мүдделі тараптар мүдделерінің тепе-теңдігін сақтауға ұмтылады.

Холдингтің тұрақты дамуы - Холдинг өз қызметін жүзеге асыру кезінде басшылыққа алатын қағидаттар мен міндеттемелердің жиынтығы, оның ішінде:

 • мүдделі тараптармен өзара қарым-қатынасты басқару;
 • ұлттық экономикаға, әлеуметтік салаға және экологияға әсер етуді бағалау және басқару.

Холдинг ұзақ мерзім бойы тұрақты даму үшін өзінің экономикалық, экологиялық және әлеуметтік мақсаттарының келісімділігін қамтамасыз етеді.

Өзекті ақпаратты Холдингтің орнықты даму саласындағы жыл сайынғы есептерінен тиісті бөлімде табуға болады.

Холдингтің тұрақты даму саясаты

Холдингтің адам құқықтары жөніндегі саясаты

Экономикалық құрауышы Экологиялық құрауышы Әлеуметтік құрауышы
 • Холдинг және оның ЕҰ қызметінің шығынсыздығы;
 • акционерлер мен инвесторлардың мүдделерін қамтамасыз ету;
 • үдерістердің тиімділігін арттыру;
 • неғұрлым жетілдірілген технологияларды құруға және дамытуға инвестициялардың өсуі;
 • еңбек өнімділігін арттыру;
 • жаңа жұмыс орындарын құру;
 • шикізаттық емес салалар экспортының өсуін ұлғайту;
 • өңдеу өнеркәсібінің өсуі.
 • биологиялық және физикалық табиғи жүйелерге әсер етуді азайту;
 • шектеулі ресурстарды оңтайлы пайдалану;
 • экологиялық таза, энергия және материалды үнемдейтін технологияларды қолдану.
 • ашық конкурстық рәсімдерді және жұмысқа қабылдау кезінде тең мүмкіндіктерді қамтамасыз ету;
 • әділ сыйақы және қызметкерлердің құқықтарын сақтау;
 • еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету және қызметкерлердің денсаулығын сақтау;
 • қызметкерлерді оқыту және кәсіптік дамыту;
 • ішкі және сыртқы әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру.

Холдингте бизнестің іскерлік беделін арттыруға, компанияны капиталдандыруға, барлық мүдделі тұлғалармен тиімді және теңгерімді қатынастар орнатуға мүмкіндік беретін корпоративтік басқару кодексіне және Холдингтің тұрақты даму саласындағы саясатына сәйкес әзірленген стейкхолдерлер картасы бекітілді.

Мүдделі тараптармен өзара қарым-қатынас жасай отырып, Холдинг мынадай базалық қағидаттарды басшылыққа алады:

 • қызығушылық танытқан барлық тараптардың мүдделерін құрметтеу және есепке алу;
 • өз қызметі туралы мақсатты аудиторияларды белсенді ақпараттандыру;
 • мемлекеттік бағдарламаларды, жекелеген ішкі рәсімдерді (сатып алу, жұмысқа қабылдау, қаржылық және қаржылық емес қызметтерді ұсыну) іске асыру, сондай-ақ қаржы қаражатын пайдалану бөлігінде ақпараттық ашықтықтың объективтілігін, шынайылығын, тәуелсіздігін және жоғары деңгейін қамтамасыз ету;
 • барлық мүдделі тараптармен ашық және өнімді ынтымақтастықты қамтамасыз ету;
 • мүдделі тараптар алдында өзіне алған міндеттемелерді орындау;
 • тұрақты негізде мүдделі тараптардан кері байланыс алу.

Корпоративтік даму бойынша өзекті ақпаратты, оның ішінде стейкхолдерлермен өзара іс-қимыл стратегиясын іске асыру туралы есепті тиісті бөлімде табуға болады
https://baiterek.gov.kz/kk/kholding-turaly/baandamalar-esepter-solular/korporativtik-baskaru-turaly-...

Холдинг Біріккен Ұлттар Ұйымының Жаһандық шартына (UN Global Compact) ұлттық ESG клубына қосылды, сонымен қатар "Бір белдеу, бір жол" жасыл инвестициялар қағидаттарына (GIP), БҰҰ-ның әйелдердің мүмкіндіктерін кеңейту бастамасына (Women Empowerment Principles) қол қойды.

Сонымен қатар, компания қызметіне ESG мәселелерін енгізудің тиімділігін бағалауға мүмкіндік беретін негізгі құрал ESG рейтингі болып табылады. 2023 жылы өткізілген бағалау нәтижелері бойынша Холдинг Sustainable Fitch халықаралық рейтингтік агенттігінен "3" рейтингін алды (1 – ден 5-ке дейінгі баға, мұнда 1-ең күшті).

Холдингте орнықты дамуды басқару холдинг қызметін басқарудың жалпы жүйесі шеңберінде жүзеге асырылады және оның ажырамас бөлігі болып табылады.

Холдингтің Директорлар кеңесі тұрақты дамудың енгізілуіне стратегиялық басшылықты және бақылауды жүзеге асырады. Холдингтің Директорлар Кеңесі жанындағы Стратегиялық жоспарлау жөніндегі Комитет Холдингтің тұрақты даму саласындағы қызметі туралы мәселелерді жыл сайынғы негізде қарайды.

Холдинг басқармасы орнықты даму саласындағы іс-шаралар жоспарын бекітеді. Холдинг басқармасы жанындағы Стратегия және корпоративтік даму жөніндегі Комитет орнықты даму саласындағы іс-шараларды үйлестіруге жауапты болады.


Холдингтің құрылымдық бөлімшелері тұрақты даму саласындағы ҚНК-ге қол жеткізуді қамтамасыз ететін тұрақты даму саласындағы іс-шараларды іске асырады. Холдингтің бекітілген Тұрақты даму жөніндегі 2022-2023 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарына сәйкес Холдингтің жобалау қызметі шеңберінде де, әкімшілік-шаруашылық қызметі шеңберінде де бірқатар іс-шаралар іске асырылды, оның ішінде:

 • Холдингке дейінгі (оның ішінде әлеуметтік)" жасыл " жобалардың бірыңғай базасы қалыптастырылды;

 • Холдингтің экологиялық және әлеуметтік саясаты өзектендірілді;

 • Еуразиялық даму банкімен (ЕАДБ) бірлесіп Холдингке дейінгі мүдделі қызметкерлермен "валюта нарығын, бағалы қағаздар нарығын, ESG дамыту мен орнықты даму жобаларын, 2024 жылға арналған болжамды талқылау"тақырыбында құзыреттер орталығы өткізілді;

 • 2023 жылдың қорытындысы бойынша БҰҰ-ның "әйелдердің құқықтары мен мүмкіндіктерін кеңейту жөніндегі қағидаттар/Women Empowerment Principles (WEP)" бастамасын іске асыру туралы есеп дайындалды, ол Холдингтің 2022 жылғы Тұрақты даму туралы есебіне енгізілді;

2023 жылы "Жасыл кеңсе" элементтерін енгізу бойынша бірқатар іс-шаралар іске асырылды, атап айтқанда:

 • 938 кг макулатура (526 кг картон және 412 кг қағаз) қайта өңдеуге берілді.

 • Экологиялық менеджмент және еңбекті қорғау және қауіпсіздік сертификаттары алынды (ҚР СТ ISO 45001-2019, ҚР СТ ISO 14001).

 • 500 дана экологиялық таза материалдардан қалам сатып алынды

 • Негізгі халықаралық және Дүниежүзілік экологиялық күндер ұсынылған холдинг қызметкерлерінің экологиялық санасын арттыру бойынша үгіт-насихат экологиялық күнтізбесі әзірленді.

 • Бизнес-орталықтың 1 қабатында қайырымдылық қорлары мен аз қамтылған отбасыларға одан әрі беру үшін заттарыңызды әкелуге болатын заттарға арналған жәшік орнатылған.

 • Алюминий банкалар мен пластикалық бөтелкелерді қабылдау үшін фандомат орнатылған.

 • Қаңғыбас жануарларға арналған баспанаға одан әрі беру үшін азық қорабы орнатылды. 

 • Қызметкерлер арасында экологиялық акциялар өткізілді: сенбілік, "автокөліксіз күн". 

 • ҚР СТ ISO 14001-2016 сертификаттары алынды

2024 жылы Холдинг орнықты даму бойынша бірқатар іс-шараларды жоспарлады, оның ішінде:1. Холдингтің экологиялық және әлеуметтік саясатында және жасыл жобалар таксономиясында айқындалған жасыл жобаларды іске асырудың негізгі бағыттарына, секторлар (энергетика, АӨК, тұрғын үй блогын және т. б. қоса алғанда), қаржыландыру көлемі, экологиялық және әлеуметтік әсерлер бойынша бөліністе Холдингке дейінгі (оның ішінде әлеуметтік) жасыл жобалардың бірыңғай базасын өзектендіру;
2. тұрақты даму саласындағы халықаралық рейтингті қолдау жөніндегі жұмыс;
3. холдингтің және оның ЕТҰ-ның СО2 шығарындыларын есептеу әдістемесін әзірлеуі (scope 1, 2, 3 әсерлері);
4. экологиялық менеджмент және еңбекті қорғау және қауіпсіздік сертификаттарын растау (ҚР СТ ISO 45001-2019, ҚР СТ ISO 14001) және Холдинг қызметкерлері үшін осы стандарттардың талаптары бойынша оқыту жүргізу;
5. берілген макулатураның есебін жүргізу және экологиялық материалдардан кеңсе тауарларын сатып алу.


«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ орнықты даму жөніндегі 2022-2023 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есеп

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ орнықты даму жөніндегі 2022 жылға арналған іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есеп

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ орнықты даму жөніндегі 2021 жылға арналған іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есеп

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ орнықты даму жөніндегі 2020 жылға арналған іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есепіс-шаралар
күнтізбесі

?

Іздегеніңізді
таппадыңыз ба?

 • Қазақстан Республикасы Президентінің ресми интернет-ресурсы
 • Қазақстан Республикасы Парламентінің ресми интернет-ресурсы
 • Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің ресми ақпараттық ресурсы
 • Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің ресми интернет-ресурсы
 • Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің ресми интернет-ресурсы
 • Қазақ тілінің қолданылу аясын кеңейтуге бағытталған электронды ресурстар