Сұрақ-жауап
Шұғыл желі
А А

09.07.2024 12:17:46

Холдинг өзінің (KZ2C00008332, BTRKb8) облигациялары бойынша бесінші купонды төледі

22.08.2018

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-ның бірінші шығарылым облигацияларын орналастыру қорытындылары туралы есебін бекіту

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-ның бірінші шығарылым облигацияларын орналастыру қорытындылары туралы есебін бекіту

2014 жылғы 30 мамырда Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-ның бірінші шығарылым облигацияларын орналастыру қорытындылары туралы есебін бекітті   
1. Есептің мемлекеттік тіркелуін жүзеге асырған мемлекеттік орган – Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі. 
2. Түрлері бойынша шамада есепті кезең ішінде орналастырылған облигациялар саны: орналастырылды – купондық облигациялардың 100 000 000 (жүз миллион) данасы.  
3. 2014 жылғы 11 сәуірдегі бағалы қағаздарды мемлекеттік тіркеу туралы №Е67 куәлігі. 
4. Ұлттық сәйкестендіру нөмері KZ2C0Y20E676.
5. Бір облигацияның номиналды құны – 1 000 (бір мың) теңге. Облигациялардың айналым мерзімі облигацияларды айналымға енгізу күнінен бастап 20 жылды құрайды. Сыйақыны төлеу  облигациялар айналымының бүкіл мерзімі ішінде облигацияларды айналымға енгізу күнінен бастап әр 6 (алты) ай сайын жылына 2 (рет) жүргізіледі.  Облигацияларды өтеу күні төлем жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша облигациялар тізілімінде тіркелген облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы шоттарына облигацияларды өтеу күнінен бастап айналым мерзімі аяқталғаннан кейін 10 жұмыс күні ішінде ақша аудару арқылы теңгемен сыйақыны бірмезгілде төлей отырып, облигациялар облигациялардың номиналды құны бойынша өтеледі.  Облигациялар ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында ғана айналымға түседі. 
6. Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі облигациялар айналымының бүкіл мерзімі ішінде тияқнақталған болып табылады және Облигациялардың номиналдық құнының 0,1% (нөл бүтін оннан бір пайызын) құрайды.  
7. Орналастыру мерзімі 2014 жылғы 14 сәуірден 2014 жылғы 17 сәуірге дейін. Шығарылым толық көлемде орналастырылды. 
8. Облигацияларды орналастыру туралы шемімді қабылдау күн – 2014 жылғы 10 сәуір. 
9. Есепті кезең ішінде «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ облигациялары сатып алынбады. 
10. Облигациялар бойынша сыйақылар көрсетілген кезең ішінде төленбеді. Сыйақы уақтылы төлеу бойынша қарыздар жоқ.

Қосымша жаңалықтар

іс-шаралар
күнтізбесі

?

Іздегеніңізді
таппадыңыз ба?

  • Қазақстан Республикасы Президентінің ресми интернет-ресурсы
  • Қазақстан Республикасы Парламентінің ресми интернет-ресурсы
  • Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің ресми ақпараттық ресурсы
  • Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің ресми интернет-ресурсы
  • Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің ресми интернет-ресурсы
  • Қазақ тілінің қолданылу аясын кеңейтуге бағытталған электронды ресурстар