Сұрақ-жауап
Шұғыл желі
А А

22.05.2024 19:03:44

Холдинг өзінің (KZ2C00007052, BTRKb4) облигациялары бойынша жетінші купонды төледі

29.08.2018

2017 жылғы 18 қазандағы № 09/17 директорлар кеңесінің шешімі

2017 жылғы 18 қазандағы № 09/17 директорлар кеңесінің шешімі

Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі: Жарияланған акциялардың саны шегінде «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ 10 000 000 жай акциясын орналастыру, оларды орналастыру тәсілі және бағасы туралы;

Директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері): Кейіннен «Тұрғын үй құрылысына кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының жарғылық капиталын арттыра отырып, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Жалғыз акционерінің акцияларды басымдықпен сатып алу құқығын іске асыру арқылы 10 000 000 000 (он миллиард) теңге сомасына бір жай акция үшін 1 000 (бір мың) теңге орналастыру бағасы бойынша жарияланған акциялардың саны шегінде «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ 10 000 000 (он миллион) жай акциясы орналастырылсын

Қосымша жаңалықтар

іс-шаралар
күнтізбесі

?

Іздегеніңізді
таппадыңыз ба?

  • Қазақстан Республикасы Президентінің ресми интернет-ресурсы
  • Қазақстан Республикасы Парламентінің ресми интернет-ресурсы
  • Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің ресми ақпараттық ресурсы
  • Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің ресми интернет-ресурсы
  • Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің ресми интернет-ресурсы
  • Қазақ тілінің қолданылу аясын кеңейтуге бағытталған электронды ресурстар