2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба

2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 12 қазандағы № 728 қаулысымен бекітілген

Паспорт

Атауы

2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба

Ұлттық жобаны әзірлеудің мақсаты

- кәсіпкерлік құрылымында сапалы өзгерістерді қамтамасыз ету;
- халықты жұмыспен қамтуды арттыру мақсатында Шағын бизнесті дамыту;
- экономика салаларын әртараптандырудың орта бизнес-драйверіне сүйену;
- бәсекелестікті кешенді дамыту-кәсіпкерлік субъектілері үшін тең жағдай.

Іске асыру мерзімі

2021 – 2025 жылдар

Күтілетін экономический эффект (сандық мағынада)

1.    ЖІӨ-дегі ШОК үлесін 35% - ға дейін жеткізу.

2.    ЖІӨ-дегі туризм көлемінің 8,4 трлн теңгеге дейін өсуі.

3.    Мемлекеттің экономикадағы үлесін 14% - ға дейін төмендету.

4.    4. 995,3 мың жұмыс орнын құру, оның ішінде:
- тұрақты-335,1 мың.,
- уақытша-660,2 мың.

Күтілетін әлеуметтік әсер (сапалық және / немесе сандық мәнде)

1. Азаматтарды тұрақты жұмыс орындарына орналастыру-1,7 млн адам;
2. Халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларымен қамту – 3,5 млн адам;
3. Табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен ауыл халқы үлесінің төмендеуі-6,5%.

Ұлттық жобаны іске асыру үшін қажетті қаржыландыру көлемі

8 455 329 919 мың теңге., (оның ішінде республикалық бюджет– 1 030 884 427,0 мың тг. жергілікті бюджет-124 695 492,0 мың тг., бюджеттен тыс қаражат– 7 299 750 000,0 мың тг.):
2021 жыл– 1 272 207 923,3 мың тг.;
2022 жыл– 1 370 367 038,7 мың тг.;
2023 жыл– 1 620 056 904,0 мың тг.;
2024 жыл– 1 963 862 120,0 мың тг.;
2025 жыл– 2 228 835 933,0 мың тг.;
Барлығы– 8 455 329 919 мың тг.

Бәйтерек» ҰБХ» АҚ еншілес ұйымы» Даму «Кәсіпкерлікті Дамыту Қоры» АҚ 2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамытудың ұлттық жобасының қаржы операторы болып табылады және кәсіпкерлік субъектілерін қолдауды мынадай жолдармен жүзеге асырады:

 1. шағын, оның ішінде микрокәсіпкерлік субъектілерінің кредиттері/микрокредиттері бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін портфельдік субсидиялау және ішінара кепілдік беру;
 2. кәсіпкерлердің/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерінің Екінші деңгейдегі банктер/лизингтік компаниялар берген кредиттері/қаржылық лизинг шарттары бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау және ішінара кепілдік беру;
 3. купондық сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау және кәсіпкерлік субъектілері шығарған облигациялар бойынша кепілдік беру қағидаттарына негізделеді.

2021-2025 жылдарға арналған Кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде портфельдік субсидиялау жөніндегі жобаларды субсидиялау шарттары

Қатысушылар Шағын, оның ішінде микрокәсіпкерлік субъектілері
Саласы

Салалық шектеулерсіз - ЕДБ кредиттері бойынша

Экономиканың басым секторларының тізбесі бойынша – МҚҰ микрокредиттері үшін

Несиелеудің ең жоғарғы сомасы инвестицияларға 20 миллион теңгеден артық емес, айналым қаражатын толықтыруға 5 миллион теңгеден артық емес
Кредит бойынша субсидиялау мөлшер

ҚР ҰБ базалық мөлшерлемесі + 7%, оның 6% - ын кәсіпкер төлейді, ал айырмасын мемлекет субсидиялайды

Моно және шағын қалаларда, ауылдық елді мекендерде іске асырылатын жобалар, ҚҰБЖ базалық мөлшерлемесі + 7%, оның 5% - ын кәсіпкер төлейді, ал айырмасын мемлекет субсидиялайды

Микрокредит бойынша субсидиялау мөлшері ССыйақы мөлшерлемесі 28%, оның ішінде субсидиялар 50%
Несиелеу мерзімі

1. инвестицияларға бағытталған субсидиялау мерзімін ұзарту құқығынсыз 3 (үш) жылды құрайды;

2. айналым қаражатын толықтыруға бағытталған субсидиялау мерзімін ұзарту құқығынсыз 2 жылды құрайды


«Кәсіпкерлерді/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерін қолдау» бағыты шеңберінде 2021-2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жобаның жобаларын субсидиялау шарттары

Қатысушылар

Экономиканың басым секторларының тізбесіне сәйкес тізбе бойынша экономиканың басым секторларында өз және тиімді жобаларын іске асыратын және (немесе) іске асыруды жоспарлайтын кәсіпкерлер/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілері

Республикалық маңызы бар қалаларды/облыс орталықтарын қоспағанда, елді мекендерде, оның ішінде моно және шағын қалаларда, ауылдық елді мекендерде іске асырылатын жобалар салалық шектеулерсіз жүзеге асырылады

Саласы Республикалық маңызы бар қалаларды/облыс орталықтарын қоспағанда, елді мекендердегі, оның ішінде моно және шағын қалалардағы, ауылдық елді мекендердегі жобалар үшін – салалық шектеулерсіз
Несиелеудің ең жоғарғы сомасы

Бір кәсіпкер үшін 3 млрд.теңгеден аспауға тиіс. Егер бірнеше үлестес кәсіпкерлерге бір бизнес-жобаны іске асыру үшін кредит берілген жағдайда, онда бұл сома 3 (үш) млрд теңгеден аспайды.

Республикалық маңызы бар қалаларды/облыс орталықтарын қоспағанда, елді мекендерде, оның ішінде моно және шағын қалаларда, ауылдық елді мекендерде жобалар бойынша қолданыстағы барлық кредиттерді/лизингтік мәмілелерді ескере отырып, кредиттің/қаржылық лизинг шартының сомасы бір кәсіпкер үшін 1,5 млрд теңгеден аспайды.

Микрокредит бойынша субсидиялау мөлшері ҚР ҰБ базалық мөлшерлемесі + 5%, оның 6% - ын кәсіпкер төлейді, ал айырмасын мемлекет субсидиялайды
Несиелеу мерзімі 1.инвестицияларға бағытталғандар субсидиялау мерзімін ұзарту құқығынсыз 5 (бес) жылды құрайды;
Қайта қаржыландыру Подлежат кредиты/лизинговые сделки со сроком не более 2 лет с даты выдачи первого кредита/лизинга

«Шағын жеке және орта Жеке кәсіпкерлік субъектілерін өңірлік қаржыландыру» бағыты шеңберінде 2021-2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жобаның жобаларын субсидиялау шарттары

Қатысушылар

Өңірлік бағдарлама шеңберінде субсидиялау әлеуметтік осал өңірлерде немесе төтенше жағдай/төтенше жағдай енгізілген кезеңде немесе өзге де жағдайларда жергілікті атқарушы органның кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті органмен жазбаша келісімі бойынша жүзеге асырылады.

Әлеуметтік осал өңірлерде немесе төтенше жағдай/төтенше жағдай енгізілген кезеңде субсидиялау шарттарын жергілікті атқарушы орган кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті органмен жазбаша келіседі.

Саласы Салалық шектеусіз
Несиелеудің ең жоғарғы сомасы

Сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау жүзеге асырылатын кредиттің сомасы Қаржы агенттігі мен жергілікті атқарушы орган арасындағы жазбаша келісімге сәйкес бір шағын және орта кәсіпкерлік субъектісі үшін 500 (бес жүз) млн теңгеден аспауға тиіс және онымен үлестес тұлғалардың/компаниялардың кредиті бойынша берешегі есепке алынбай есептеледі.

Шағын және орта кәсіпкерліктің бір субъектісіне микроқаржы ұйымы үшін қаржыландырудың ең жоғары лимиті 8 000 (сегіз мың) АЕК-тен аспайды.

Субсидиялау мөлшері Субсидиялау номиналды сыйақы мөлшерлемесі 8,5% - дан аспайтын, оның айырмасын Қаржы агенттігі мен жергілікті атқарушы орган арасындағы жазбаша келісімге сәйкес шағын және орта кәсіпкерлік субъектісі төлейтін кредиттер/микрокредиттер бойынша ғана жүзеге асырылады. Бұл ретте шағын және орта кәсіпкерлік субъектісі төлейтін сыйақы мөлшерлемесі жылдық 1% - дан кем болмауы тиіс.
Несиелеу мерзімі

Кредиттер/микрокредиттер бойынша субсидиялау мерзімі 5 (бес) жылды құрайды.

Айналым қаражатын толықтыруға бағытталған кредиттерді/микрокредиттерді субсидиялау мерзімі субсидиялау мерзімін ұзарту құқығынсыз 3 (үш) жылды құрайды.


2021-2025 жылдарға арналған Кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде купондық сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау шарттары

Қатысушылар   Кәсіпкер-өз қызметін салалық шектеулерсіз жүзеге асыратын (сауда қызметі саласындағы жобаларды қоспағанда (айналым қаражатын толықтырудан басқа) және кодекстің 24-бабының 4-тармағында көрсетілген қызмет түрлері бойынша жұмыс істейтін шағын және (немесе) орта кәсіпкерлік субъектісі, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес облигациялар түрінде қаржы құралдарын шығаратын жекелеген кәсіпкерлік субъектілері Қазақстан;
Максималды сома  Купондық сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау жүзеге асырылатын Эмитенттің облигациялары шығарылымының жиынтық номиналды құны бір эмитентке 7 млрд.теңгеден аспауға тиіс.
Субсидиялау мөлшері Купондық сыйақы мөлшерлемесінің субсидияланатын бөлігі 7 (жеті) пайыздық тармақты құрайды.
Субсидиялау мерзімі Облигациялар бойынша купондық сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау мерзімі 5 (бес) жылды құрайды, бірақ облигациялардың айналыс мерзімінен аспайды
Валюта теңге

Кәсіпкерге бағдарламаның барлық құралдары шеңберінде кешенді қолдау көрсетілуі мүмкін.

Кепілдендіруге экономиканың басым секторларында өз жобаларын іске асыратын және (немесе) іске асыруды жоспарлайтын ісін жаңа бастаған кәсіпкерлер, кәсіпкерлер жатады.


2021-2025 жылдарға арналған Кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде «кәсіпкерлерді/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерін қолдау» бағыты бойынша кредитке кепілдік беру шарттары

  Ісін жаңа бастаған кәсіпкерлерге арналған кепілдіктер Жұмыс істеп тұрған кәсіпкерлерге арналған кепілдіктер
Кепілдіктің максималды мөлшері: кредиттің 85% - ына дейін кредиттің 50% - ына дейін
Кредиттің ең жоғары мөлшері: Көп дегенде-360 000 000 теңге Көп дегенде-1 млрд. теңге
Саласы: 1. елді мекендердегі, оның ішінде моно және шағын қалалардағы, ауылдық елді мекендердегі жобалар үшін - салалық шектеусіз
2. Республикалық маңызы бар қалалардағы/облыс орталықтарындағы жобалар үшін - экономиканың басым секторлары шеңберінде
Несиелеу мақсаты:

1. Инвестициялар, негізгі құралдарды сатып алу;

2. Айналым қаражатын толықтыру;

3. Жоба шеңберінде 100% - ды қоса алғандағы мөлшердегі Кредит айналым қаражатын толықтыруға 500 млн. теңгеден аспайтын мөлшерде (кредиттерге немесе лизинг шарттарына қызмет көрсету бойынша ағымдағы төлемдерді төлеу бойынша есеп айырысуларды жүргізуді және өтініш берушінің негізгі қызметті жүзеге асыруына байланысты емес өзге де мақсаттарды қоспағанда)бағытталған;

4. Қайта қаржыландыру.

Кредит бойынша мөлшерлеме: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген және 5% - дан аспайтын ұлғайтылған базалық сыйақы мөлшерлемесі.
Ең ұзақ кепілдік мерзімі кредит мерзімінен артық емес
Кредит сомасының кепілдік құнымен кредитті қамтамасыз ету:  15% бастап 50% бастап
500 млн. теңгеден жоғары кредиттер бойынша жобаға өзінің қатысуы: жобаны іске асырудың жалпы құнының 10% - ынан төмен емес деңгейде меншікті қаражат (ақша қаражаты, жылжымалы / жылжымайтын мүлік), оның ішінде үшінші тұлғалардың мүлкі
Қарау мерзімі: 500 млн. теңгеге дейінгі кредиттер бойынша-5 жұмыс күніне дейін; 500 млн. теңгеден жоғары кредиттер бойынша-10 жұмыс күніне дейін;

2021-2025 жылдарға арналған Кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде «кәсіпкерлерді/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерін қолдау» бағыты бойынша қаржы лизингіне кепілдік беру шарттары

Кепілдіктің максималды мөлшері: лизинг нысанасы құнының 70 % - ына дейін
Қаржы лизингінің ең жоғары мөлшері: Көп дегенде - 500 000 000 теңге
Саласы 1. елді мекендердегі, оның ішінде моно және шағын қалалардағы, ауылдық елді мекендердегі жобалар үшін - салалық шектеусіз
2. Республикалық маңызы бар қалалардағы/облыс орталықтарындағы жобалар үшін - экономиканың басым секторлары шеңберінде
Қаржы лизингінің мақсаты: 1. Инвестициялар, негізгі құралдарды сатып алу;

2. Айналым қаражатын толықтыру;

3. Жоба шеңберінде 100% - ды қоса алғандағы мөлшердегі Кредит айналым қаражатын толықтыруға 500 млн. теңгеден аспайтын мөлшерде (кредиттерге немесе лизинг шарттарына қызмет көрсету бойынша ағымдағы төлемдерді төлеу бойынша есеп айырысуларды жүргізуді және өтініш берушінің негізгі қызметті жүзеге асыруына байланысты емес өзге де мақсаттарды қоспағанда)бағытталған;

4. Қайта қаржыландыру.
Қаржы лизингі бойынша мөлшерлеме: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген және 5% - дан аспайтын ұлғайтылған базалық сыйақы мөлшерлемесі
Ең ұзақ кепілдік мерзімі қаржы лизингі мерзімінен артық емес
Кредит сомасының кепілдік құнымен кредитті қамтамасыз ету:  30% бастап
Қарау мерзімі: 500 млн. теңгеге дейінгі кредиттер бойынша-5 жұмыс күніне дейін;
500 млн. теңгеден жоғары кредиттер бойынша-10 жұмыс күніне дейін; ;

2021 – 2025 жылдарға арналған Кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жобаны іске асыру

01.01.2022 ж. бастап 01.04.2022 ж. дейінгі кезеңде барлық бағыттар бойынша жобаларды субсидиялау.

ОБЛЫЛЫСТАР БЖК 2 бағыт қоржындық субсидиялау ҚОРЫТЫНДЫ
Ақмола облысы 8 8
Ақтөбе облысы 14 14
Алматы облысы 2 2
Атырау облысы 11 11
Шығыс Қазақстан облысы 4 4
Алматы қаласы 16 16
Нұр-Сұлтан қаласы 29 29
Шымкент қаласы 3 3
Жамбыл облысы 1 9 10
Қарағанды облысы 23 23
Қостанай облысы 1 23 24
Қызылорда облысы 1 1 2
Павлодар облысы 2 1 3
Түркістан облысы 5 5
Жалпы қорытынды 89 65 154

01.01.2022 ж. бастап 01.04.2022 ж. аралығындағы кезеңде жобаларға кепілдік беру

ОБЛЫЛЫСТАР Қол қойылған кепілдіктер саны Кредиттің жалпы сомасы, теңге Кепілдіктердің жалпы сомасы, теңге
Ақмола облысы 24 784,904,000 345,576,656
Ақтөбе облысы 46 2,169,401,600 1,067,452,134
Алматы облысы 30 2,990,099,085 1,333,981,122
Атырау облысы 35 1,834,400,000 757,535,099
ШҚО 31 1,577,500,000 589,904,052
Жамбыл облысы 31 1,300,300,000 562,628,519
БҚО 30 2,032,012,000 800,159,100
Қарағанды облысы 23 1,437,900,000 656,244,665
Қостанай облысы 31 1,766,160,303 657,756,430
Қызылорда облысы 33 1,206,700,000 457,853,097
Маңғыстау облысы 12 577,369,148 227,247,815
Павлодар облысы 40 1,713,845,464 630,808,569
СҚО 22 986,905,000 355,598,800
Түркістан облысы 15 505,800,000 138,700,277
Шымкент қаласы 37 1,669,929,264 606,352,157
Нұр-Сұлтан қаласы 50 4,343,868,053 1,540,499,392
Алматы қаласы 44 3,743,429,000 1,432,191,280
Қорытынды 534 30,640,522,917 12,160,489,165

2021 – 2025 жылдарға арналған Кәсіпкерлікті дамытудың ұлттық жобасын іске асыру нәтижелері туралы толық ақпаратты Даму сайтынан алуға болады.


Документы

Барлық бағдарламалар

іс-шаралар
күнтізбесі

?

Іздегеніңізді
таппадыңыз ба?

 • Официальный сайт Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Назарбаева
 • Официальный сайт Президента Республики Казахстан
 • Парламент Республики Казахстан
 • Официальный информационный ресурс Премьер-Министра Республики Казахстан
 • Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
 • Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті - Елбасы кітапханасы
 • Қазақ тілінің қолданылу аясын кеңейтуге бағытталған электронды ресурстар
 • Казахстанский центр индустрии и экспорта