2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба

2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 12 қазандағы № 728 қаулысымен бекітілген

Паспорт

Атауы

2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба

Ұлттық жобаны әзірлеудің мақсаты

- кәсіпкерлік құрылымында сапалы өзгерістерді қамтамасыз ету;
- халықты жұмыспен қамтуды арттыру мақсатында Шағын бизнесті дамыту;
- экономика салаларын әртараптандырудың орта бизнес-драйверіне сүйену;
- бәсекелестікті кешенді дамыту-кәсіпкерлік субъектілері үшін тең жағдай.

Іске асыру мерзімі

2021 – 2025 жылдар

Күтілетін экономический эффект (сандық мағынада)

1.    ЖІӨ-дегі ШОК үлесін 35% - ға дейін жеткізу.

2.    ЖІӨ-дегі туризм көлемінің 8,4 трлн теңгеге дейін өсуі.

3.    Мемлекеттің экономикадағы үлесін 14% - ға дейін төмендету.

4.    4. 995,3 мың жұмыс орнын құру, оның ішінде:
- тұрақты-335,1 мың.,
- уақытша-660,2 мың.

Күтілетін әлеуметтік әсер (сапалық және / немесе сандық мәнде)

1. Азаматтарды тұрақты жұмыс орындарына орналастыру-1,7 млн адам;
2. Халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларымен қамту – 3,5 млн адам;
3. Табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен ауыл халқы үлесінің төмендеуі-6,5%.

Ұлттық жобаны іске асыру үшін қажетті қаржыландыру көлемі

8 455 329 919 мың теңге., (оның ішінде республикалық бюджет– 1 030 884 427,0 мың тг. жергілікті бюджет-124 695 492,0 мың тг., бюджеттен тыс қаражат– 7 299 750 000,0 мың тг.):
2021 жыл– 1 272 207 923,3 мың тг.;
2022 жыл– 1 370 367 038,7 мың тг.;
2023 жыл– 1 620 056 904,0 мың тг.;
2024 жыл– 1 963 862 120,0 мың тг.;
2025 жыл– 2 228 835 933,0 мың тг.;
Барлығы– 8 455 329 919 мың тг.

Бәйтерек» ҰБХ» АҚ еншілес ұйымы» Даму «Кәсіпкерлікті Дамыту Қоры» АҚ 2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамытудың ұлттық жобасының қаржы операторы болып табылады және кәсіпкерлік субъектілерін қолдауды мынадай жолдармен жүзеге асырады:

 1. шағын, оның ішінде микрокәсіпкерлік субъектілерінің кредиттері/микрокредиттері бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін портфельдік субсидиялау және ішінара кепілдік беру;
 2. кәсіпкерлердің/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерінің Екінші деңгейдегі банктер/лизингтік компаниялар берген кредиттері/қаржылық лизинг шарттары бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау және ішінара кепілдік беру;
 3. купондық сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау және кәсіпкерлік субъектілері шығарған облигациялар бойынша кепілдік беру қағидаттарына негізделеді.

2021-2025 жылдарға арналған Кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде портфельдік субсидиялау жөніндегі жобаларды субсидиялау шарттары

Қатысушылар Шағын, оның ішінде микрокәсіпкерлік субъектілері
Саласы

Салалық шектеулерсіз - ЕДБ кредиттері бойынша

Экономиканың басым секторларының тізбесі бойынша – МҚҰ микрокредиттері үшінНесиелеудің ең жоғарғы сомасы инвестицияларға 20 миллион теңгеден артық емес, айналым қаражатын толықтыруға 5 миллион теңгеден артық емес
Кредит бойынша субсидиялау мөлшер

ҚР ҰБ базалық мөлшерлемесі + 7%, оның 6% - ын кәсіпкер төлейді, ал айырмасын мемлекет субсидиялайды

Моно және шағын қалаларда, ауылдық елді мекендерде іске асырылатын жобалар, ҚҰБЖ базалық мөлшерлемесі + 7%, оның 5% - ын кәсіпкер төлейді, ал айырмасын мемлекет субсидиялайды

Микрокредит бойынша субсидиялау мөлшері Сыйақы мөлшерлемесі 28%, оның ішінде субсидиялар 50%
Несиелеу мерзімі

1. инвестицияларға бағытталған субсидиялау мерзімін ұзарту құқығынсыз 3 (үш) жылды құрайды;

2. айналым қаражатын толықтыруға бағытталған субсидиялау мерзімін ұзарту құқығынсыз 2 жылды құрайды


«Кәсіпкерлерді/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерін қолдау» бағыты шеңберінде 2021-2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жобаның жобаларын субсидиялау шарттары

Қатысушылар

Экономиканың басым секторларының тізбесіне сәйкес тізбе бойынша экономиканың басым секторларында өз және тиімді жобаларын іске асыратын және (немесе) іске асыруды жоспарлайтын кәсіпкерлер/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілері

Республикалық маңызы бар қалаларды/облыс орталықтарын қоспағанда, елді мекендерде, оның ішінде моно және шағын қалаларда, ауылдық елді мекендерде іске асырылатын жобалар салалық шектеулерсіз жүзеге асырылады

Саласы Республикалық маңызы бар қалаларды/облыс орталықтарын қоспағанда, елді мекендердегі, оның ішінде моно және шағын қалалардағы, ауылдық елді мекендердегі жобалар үшін – салалық шектеулерсіз

Несиелеудің ең жоғарғы сомасы

Бір кәсіпкер үшін 3 млрд.теңгеден аспауға тиіс. Егер бірнеше үлестес кәсіпкерлерге бір бизнес-жобаны іске асыру үшін кредит берілген жағдайда, онда бұл сома 3 (үш) млрд теңгеден аспайды.

Республикалық маңызы бар қалаларды/облыс орталықтарын қоспағанда, елді мекендерде, оның ішінде моно және шағын қалаларда, ауылдық елді мекендерде жобалар бойынша қолданыстағы барлық кредиттерді/лизингтік мәмілелерді ескере отырып, кредиттің/қаржылық лизинг шартының сомасы бір кәсіпкер үшін 1,5 млрд теңгеден аспайды.

Микрокредит бойынша субсидиялау мөлшері ҚР ҰБ базалық мөлшерлемесі + 5%, оның 6% - ын кәсіпкер төлейді, ал айырмасын мемлекет субсидиялайды
Несиелеу мерзімі 1.инвестицияларға бағытталғандар субсидиялау мерзімін ұзарту құқығынсыз 5 (бес) жылды құрайды;
Қайта қаржыландыру Подлежат кредиты/лизинговые сделки со сроком не более 2 лет с даты выдачи первого кредита/лизинга

«Шағын жеке және орта Жеке кәсіпкерлік субъектілерін өңірлік қаржыландыру» бағыты шеңберінде 2021-2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жобаның жобаларын субсидиялау шарттары

Қатысушылар

Өңірлік бағдарлама шеңберінде субсидиялау әлеуметтік осал өңірлерде немесе төтенше жағдай/төтенше жағдай енгізілген кезеңде немесе өзге де жағдайларда жергілікті атқарушы органның кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті органмен жазбаша келісімі бойынша жүзеге асырылады.

Әлеуметтік осал өңірлерде немесе төтенше жағдай/төтенше жағдай енгізілген кезеңде субсидиялау шарттарын жергілікті атқарушы орган кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті органмен жазбаша келіседі.

Саласы Салалық шектеусіз

Несиелеудің ең жоғарғы сомасы

Сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау жүзеге асырылатын кредиттің сомасы Қаржы агенттігі мен жергілікті атқарушы орган арасындағы жазбаша келісімге сәйкес бір шағын және орта кәсіпкерлік субъектісі үшін 500 (бес жүз) млн теңгеден аспауға тиіс және онымен үлестес тұлғалардың/компаниялардың кредиті бойынша берешегі есепке алынбай есептеледі.

Шағын және орта кәсіпкерліктің бір субъектісіне микроқаржы ұйымы үшін қаржыландырудың ең жоғары лимиті 8 000 (сегіз мың) АЕК-тен аспайды.

Субсидиялау мөлшері Субсидиялау номиналды сыйақы мөлшерлемесі 8,5% - дан аспайтын, оның айырмасын Қаржы агенттігі мен жергілікті атқарушы орган арасындағы жазбаша келісімге сәйкес шағын және орта кәсіпкерлік субъектісі төлейтін кредиттер/микрокредиттер бойынша ғана жүзеге асырылады. Бұл ретте шағын және орта кәсіпкерлік субъектісі төлейтін сыйақы мөлшерлемесі жылдық 1% - дан кем болмауы тиіс.
Несиелеу мерзімі

Кредиттер/микрокредиттер бойынша субсидиялау мерзімі 5 (бес) жылды құрайды.

Айналым қаражатын толықтыруға бағытталған кредиттерді/микрокредиттерді субсидиялау мерзімі субсидиялау мерзімін ұзарту құқығынсыз 3 (үш) жылды құрайды.


2021-2025 жылдарға арналған Кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде купондық сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау шарттары

Қатысушылар   Кәсіпкер-өз қызметін салалық шектеулерсіз жүзеге асыратын (сауда қызметі саласындағы жобаларды қоспағанда (айналым қаражатын толықтырудан басқа) және кодекстің 24-бабының 4-тармағында көрсетілген қызмет түрлері бойынша жұмыс істейтін шағын және (немесе) орта кәсіпкерлік субъектісі, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес облигациялар түрінде қаржы құралдарын шығаратын жекелеген кәсіпкерлік субъектілері Қазақстан;
Максималды сома  Купондық сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау жүзеге асырылатын Эмитенттің облигациялары шығарылымының жиынтық номиналды құны бір эмитентке 7 млрд.теңгеден аспауға тиіс.
Субсидиялау мөлшері Купондық сыйақы мөлшерлемесінің субсидияланатын бөлігі 7 (жеті) пайыздық тармақты құрайды.
Субсидиялау мерзімі Облигациялар бойынша купондық сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау мерзімі 5 (бес) жылды құрайды, бірақ облигациялардың айналыс мерзімінен аспайды
Валюта теңге

Кәсіпкерге бағдарламаның барлық құралдары шеңберінде кешенді қолдау көрсетілуі мүмкін.

Кепілдендіруге экономиканың басым секторларында өз жобаларын іске асыратын және (немесе) іске асыруды жоспарлайтын ісін жаңа бастаған кәсіпкерлер, кәсіпкерлер жатады.


2021-2025 жылдарға арналған Кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде «кәсіпкерлерді/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерін қолдау» бағыты бойынша кредитке кепілдік беру шарттары

  Ісін жаңа бастаған кәсіпкерлерге арналған кепілдіктер Жұмыс істеп тұрған кәсіпкерлерге арналған кепілдіктер
Кепілдіктің максималды мөлшері: кредиттің 85% - ына дейін кредиттің 50% - ына дейін
Кредиттің ең жоғары мөлшері: Көп дегенде-360 000 000 теңге Көп дегенде-1 млрд. теңге
Саласы: 1. елді мекендердегі, оның ішінде моно және шағын қалалардағы, ауылдық елді мекендердегі жобалар үшін - салалық шектеусіз
2. Республикалық маңызы бар қалалардағы/облыс орталықтарындағы жобалар үшін - экономиканың басым секторлары шеңберінде
Несиелеу мақсаты:

1. Инвестициялар, негізгі құралдарды сатып алу;

2. Айналым қаражатын толықтыру;

3. Жоба шеңберінде 100% - ды қоса алғандағы мөлшердегі Кредит айналым қаражатын толықтыруға 500 млн. теңгеден аспайтын мөлшерде (кредиттерге немесе лизинг шарттарына қызмет көрсету бойынша ағымдағы төлемдерді төлеу бойынша есеп айырысуларды жүргізуді және өтініш берушінің негізгі қызметті жүзеге асыруына байланысты емес өзге де мақсаттарды қоспағанда)бағытталған;

4. Қайта қаржыландыру.

Кредит бойынша мөлшерлеме: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген және 5% - дан аспайтын ұлғайтылған базалық сыйақы мөлшерлемесі.

Ең ұзақ кепілдік мерзімі кредит мерзімінен артық емес

Кредит сомасының кепілдік құнымен кредитті қамтамасыз ету:  15% бастап 50% бастап

500 млн. теңгеден жоғары кредиттер бойынша жобаға өзінің қатысуы: жобаны іске асырудың жалпы құнының 10% - ынан төмен емес деңгейде меншікті қаражат (ақша қаражаты, жылжымалы / жылжымайтын мүлік), оның ішінде үшінші тұлғалардың мүлкі
Қарау мерзімі: 500 млн. теңгеге дейінгі кредиттер бойынша-5 жұмыс күніне дейін; 500 млн. теңгеден жоғары кредиттер бойынша-10 жұмыс күніне дейін;


2021-2025 жылдарға арналған Кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде «кәсіпкерлерді/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерін қолдау» бағыты бойынша қаржы лизингіне кепілдік беру шарттары

Кепілдіктің максималды мөлшері: лизинг нысанасы құнының 70 % - ына дейін
Қаржы лизингінің ең жоғары мөлшері: Көп дегенде - 500 000 000 теңге
Саласы 1. елді мекендердегі, оның ішінде моно және шағын қалалардағы, ауылдық елді мекендердегі жобалар үшін - салалық шектеусіз
2. Республикалық маңызы бар қалалардағы/облыс орталықтарындағы жобалар үшін - экономиканың басым секторлары шеңберінде
Қаржы лизингінің мақсаты: 1. Инвестициялар, негізгі құралдарды сатып алу;

2. Айналым қаражатын толықтыру;

3. Жоба шеңберінде 100% - ды қоса алғандағы мөлшердегі Кредит айналым қаражатын толықтыруға 500 млн. теңгеден аспайтын мөлшерде (кредиттерге немесе лизинг шарттарына қызмет көрсету бойынша ағымдағы төлемдерді төлеу бойынша есеп айырысуларды жүргізуді және өтініш берушінің негізгі қызметті жүзеге асыруына байланысты емес өзге де мақсаттарды қоспағанда)бағытталған;

4. Қайта қаржыландыру.
Қаржы лизингі бойынша мөлшерлеме: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген және 5% - дан аспайтын ұлғайтылған базалық сыйақы мөлшерлемесі

Ең ұзақ кепілдік мерзімі қаржы лизингі мерзімінен артық емес

Кредит сомасының кепілдік құнымен кредитті қамтамасыз ету:  30% бастап

Қарау мерзімі: 500 млн. теңгеге дейінгі кредиттер бойынша-5 жұмыс күніне дейін;
500 млн. теңгеден жоғары кредиттер бойынша-10 жұмыс күніне дейін; ;2021 – 2025 жылдарға арналған Кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жобаны іске асыру

01.01.2022 ж. бастап 01.01.2023 ж. аралығындағы барлық бағыттар бойынша жобаларды субсидиялау

ОБЛЫСТАР БЖК 2 бағыт қоржындық субсидиялау Ұлттық жоба БАРЛЫҒЫ
Ақмола облысы 28

502

196

726

Ақтөбе облысы 81

1973

323

2377

Алматы облысы 35

467

261

763

Атырау облысы 64

1024

265

1353

Шығыс-Қазақстан облысы 41

773

159

973

Алматы қ. 82

1101

521

1704

Астана қ. 125

1292

423

1840

Шымкент қ. 29

1386

275

1690

Жамбыл облысы 15

1837

272

2124

Батыс-Қазақстан облысы 25

1098

183

1306

Қарағанды облысы 24

804

237

1065

Қостанай облысы 28

694

238

960

Қызылорда облысы 35

1281

291

1607

Маңғыстау облысы 58

1299

231

1588

Павлодар облысы 26

733

356

1115

Солтүстік-Қазақстан облысы 11

359

167

537

Түркістан облысы 16

1179

236

1431

Абай облысы 39

388

198

625

Жетысу облысы 21

201

99

321

Улытау облысы 4

161

38

203

Жалпы нәтиже

787

18552

4969

24308


01.01.2022 ж. бастап 01.01.2023 ж. аралығындағы жобаларға кепілдік беру

ОБЛЫСТАР  Қол қойылған кепілдіктер саны    Кредиттің жалпы суммасы, тенге    Кепілдіктің жалпы суммасы, тенге
Ақтөбе облысы

2079

32 892 473 207

19 092 547 478

Жамбыл облысы

2005

21 451 762 079

13 776 154 383

Шымкент қ.

1423

17 957 550 669

9 874 540 508

БҚО

1183

16 780 887 793

9 487 423 629

Қызылорда облысы

1472

17 718 135 314

10 354 384 051

Атырау облысы

1248

18 966 913 078

11 718 047 456

ШҚО

988

18 915 364 105

10 190 028 583

Қарағанды облысы

1031

19 642 629 944

11 020 058 554

Алматы облысы

764

16 495 340 155

8 693 311 481

Маңғыстау облысы

1514

21 617 003 495

13 007 938 718

Астана қ.

1526

37 415 117 706

19 380 268 818

Түркістан облысы  

1033

12 609 937 000

7 085 993 617

Қостанай облысы

802

13 777 332 923

7 661 563 655

Алматы қ.

1196

35 263 107 295

17 096 606 260

Павлодар облысы

879

20 351 607 800

10 536 592 524

Ақмола облысы

565

10 126 033 633

6 043 117 470

Солтүстік-Қазақстан облысы

440

11 525 616 270

5 907 034 478

Абай облысы

272

6 039 390 178

3 532 911 083

Жетiсу облысы

161

6 131 329 508

2 963 960 566

Улытау облысы

60

1 624 541 000

853 714 055

Барлығы

20 641

357 302 073 152

198 276 197 366


Бағдарламаны іске асыру нәтижелері туралы толық ақпаратты Даму сайтынан алуға болады https://damu.kz/poleznaya-informatsiya/reports/dkb-2025/month/ 


Бағдарламаны жүзеге асыру

2022 жылғы 01 қазандағы жағдай бойынша өңірлер бойынша қол қойылған субсидиялау жобалары туралы ақпарат:

Аймақ  Жобалар саны   Несие сомасы, миллион теңге 
Ақмола облысы 67 27,350
Ақтөбе облысы 77 39,798
Алматы облысы 80 134,289
Атырау облысы 35 24,238
Шығыс Қазақстан облысы 60 43,951
Алматы қаласы 113 183,998
Нұр-Сұлтан қаласы 75 94,792
Шымкент қаласы 82 80,427
Жамбыл облысы 46 57,545
Батыс Қазақстан облысы 53 29,759
Қарағанды ​​облысы 52 50,613
Қостанай облысы 68 33,196
Қызылорда облысы 37 4,547
Маңғыстау облысы 59 22,195
Павлодар облысы 40 58,419
Солтүстік Қазақстан облысы 51 43,089
Түркістан облысы 59 34,739
барлығы: 1 054 962 943

Бағдарлама аясында субсидияларды беру нәтижелері туралы толығырақ ақпаратты Даму сайтынан алуға болады https://damu.kz/poleznaya-informatsiya/reports/seconomy/spredictive/

2022 жылғы 01 қазандағы жағдай бойынша өңірлер бойынша қол қойылған кепілдік жобалары туралы ақпарат:

Аймақ  Жобалар саны   Несие сомасы, миллион теңге   Кепілдік сомасы миллион теңге 
Нұр-Сұлтан қаласы 37 11 854   5 285  
Алматы қаласы 21 12 173   4 508  
Ақмола облысы 27 9 117   4 146  
Ақтөбе облысы 37 11 486   5 215  
Алматы облысы 21 12 028   5 552  
Атырау облысы 12 2 925     1 031  
Шығыс Қазақстан облысы 18 1 857   818  
Жамбыл облысы 20 3 039   1 257  
Батыс Қазақстан облысы 12 923   431  
Қарағанды ​​облысы 22 2 432   1 163  
Қостанай облысы 39 7 492   3 316  
Қызылорда облысы 18 2 087   858  
Маңғыстау облысы 32 3 864   1 685  
Павлодар облысы 26 7 386   2 901  
Солтүстік Қазақстан облысы 29 6 382   2 935  
Түркістан облысы 15 7 146   3 109  
Шымкент қаласы 18 4 970   1 992  
Барлығы: 406 107 210   46 225  

Бағдарламаны іске асыру шеңберінде кепілдік беру нәтижелері туралы толығырақ ақпаратты Даму сайтынан алуға болады https://damu.kz/poleznaya-informatsiya/reports/seconomy/guarantee/

Құжаттар

Барлық бағдарламалар

іс-шаралар
күнтізбесі

?

Іздегеніңізді
таппадыңыз ба?

 • Официальный сайт Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Назарбаева
 • Официальный сайт Президента Республики Казахстан
 • Парламент Республики Казахстан
 • Официальный информационный ресурс Премьер-Министра Республики Казахстан
 • Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
 • Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
 • Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті - Елбасы кітапханасы
 • Қазақ тілінің қолданылу аясын кеңейтуге бағытталған электронды ресурстар