2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба

2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 12 қазандағы № 728 қаулысымен бекітілген

Паспорт

Атауы

2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба

Ұлттық жобаны әзірлеудің мақсаты

- кәсіпкерлік құрылымында сапалы өзгерістерді қамтамасыз ету;
- халықты жұмыспен қамтуды арттыру мақсатында Шағын бизнесті дамыту;
- экономика салаларын әртараптандырудың орта бизнес-драйверіне сүйену;
- бәсекелестікті кешенді дамыту-кәсіпкерлік субъектілері үшін тең жағдай.

Іске асыру мерзімі

2021 – 2025 жылдар

Күтілетін экономический эффект (сандық мағынада)

1.    ЖІӨ-дегі ШОК үлесін 35% - ға дейін жеткізу.

2.    ЖІӨ-дегі туризм көлемінің 8,4 трлн теңгеге дейін өсуі.

3.    Мемлекеттің экономикадағы үлесін 14% - ға дейін төмендету.

4.    4. 995,3 мың жұмыс орнын құру, оның ішінде:
- тұрақты-335,1 мың.,
- уақытша-660,2 мың.

Күтілетін әлеуметтік әсер (сапалық және / немесе сандық мәнде)

1. Азаматтарды тұрақты жұмыс орындарына орналастыру-1,7 млн адам;
2. Халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларымен қамту – 3,5 млн адам;
3. Табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен ауыл халқы үлесінің төмендеуі-6,5%.

Ұлттық жобаны іске асыру үшін қажетті қаржыландыру көлемі

8 455 329 919 мың теңге., (оның ішінде республикалық бюджет– 1 030 884 427,0 мың тг. жергілікті бюджет-124 695 492,0 мың тг., бюджеттен тыс қаражат– 7 299 750 000,0 мың тг.):
2021 жыл– 1 272 207 923,3 мың тг.;
2022 жыл– 1 370 367 038,7 мың тг.;
2023 жыл– 1 620 056 904,0 мың тг.;
2024 жыл– 1 963 862 120,0 мың тг.;
2025 жыл– 2 228 835 933,0 мың тг.;
Барлығы– 8 455 329 919 мың тг.

Бәйтерек» ҰБХ» АҚ еншілес ұйымы» Даму «Кәсіпкерлікті Дамыту Қоры» АҚ 2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамытудың ұлттық жобасының қаржы операторы болып табылады және кәсіпкерлік субъектілерін қолдауды мынадай жолдармен жүзеге асырады:

 1. шағын, оның ішінде микрокәсіпкерлік субъектілерінің кредиттері/микрокредиттері бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін портфельдік субсидиялау және ішінара кепілдік беру;
 2. кәсіпкерлердің/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерінің Екінші деңгейдегі банктер/лизингтік компаниялар берген кредиттері/қаржылық лизинг шарттары бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау және ішінара кепілдік беру;
 3. купондық сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау және кәсіпкерлік субъектілері шығарған облигациялар бойынша кепілдік беру қағидаттарына негізделеді.
 4. кәсіпкерлік субъектілерін ислам банктері қаржыландырған кезде ислам банктерінің табысын құрайтын жалдау төлемінің бір бөлігін және тауарға үстеме бағаның бір бөлігін субсидиялау;
 5. әлеуметтік кәсіпкерлік субъектілерін субсидиялау.

2021-2025 жылдарға арналған Кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде портфельдік субсидиялау жөніндегі жобаларды субсидиялау шарттары

Қатысушылар Шағын, оның ішінде микрокәсіпкерлік субъектілері
Саласы

Ломбардтардың, микроқаржы, факторингтік ұйымдардың және лизингтік компаниялардың қызметін қоспағанда, сондай - ақ сауда саласында (тамақ өнімдерімен сауда жасауға жол беріледі) салалық шектеулерсіз-ЕДБ кредиттері бойынша

Экономиканың басым секторларының тізбесі бойынша – МҚҰ микрокредиттері үшінНесиелеудің ең жоғарғы сомасы инвестицияларға 20 миллион теңгеден артық емес, айналым қаражатын толықтыруға 5 миллион теңгеден артық емес
Кредит бойынша субсидиялау мөлшер

ҚР ҰБ базалық мөлшерлемесі + 7%, оның 15,75% - мемлекет субсидиялайды, ал айырмашылықты кәсіпкер төлейді

Үлкен және шағын қалаларда, ауылдық елді мекендерде іске асырылатын жобалар, ҚРҰБ базалық мөлшерлемесі+7%, оның 16,75% - мемлекет субсидиялайды, ал айырмашылықты кәсіпкер төлейді

Әлеуметтік кәсіпкерлік субъектілері үшін кредиттер / қаржыландыру бойынша субсидиялау және кепілдік беру ломбардтардың, микроқаржы, факторингтік ұйымдар мен лизингтік компаниялардың қызметін қоспағанда, салалық шектеулерсіз және номиналды сыйақы мөлшерлемесімен = ҚРҰБ базалық мөлшерлемесі +7%, оның 16,75% - мемлекет субсидиялайды, ал айырмашылықты кәсіпкер төлейді.

Микрокредит бойынша субсидиялау мөлшері Сыйақы мөлшерлемесі 28%, оның ішінде субсидиялар 50%
Несиелеу мерзімі

1. инвестицияларға бағытталған субсидиялау мерзімін ұзарту құқығынсыз 3 (үш) жылды құрайды;

2. айналым қаражатын толықтыруға бағытталған субсидиялау мерзімін ұзарту құқығынсыз 2 жылды құрайды


* Жезқазған және Қонаев қалаларында іске асырылатын жобалар үшін өтінімдер бойынша 2023 жылғы 31 желтоқсанға дейін елді мекендерде, оның ішінде үлкен және шағын қалаларда, ауылдық елді мекендерде жобаларды іске асыратын кәсіпкерлердің кредиттері/Қаржы лизингі шарттары бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау шарттары қолданылады.

«Кәсіпкерлерді/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерін қолдау» бағыты шеңберінде 2021-2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жобаның жобаларын субсидиялау шарттары

Қатысушылар

Жеке және тиімді жобаларды іске асыратын және (немесе) іске асыруды жоспарлайтын кәсіпкерлер / индустриялық-инновациялық қызмет субъектілері

«жасыл» жобаларды іске асыратын және (немесе) іске асыруды жоспарлайтын кәсіпкерлер/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілері

Қоспағанда:

1) кодекстің 24-бабының 4-тармағында көрсетілген қызмет түрлері бойынша іске асырылатын кәсіпкерлердің/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерінің жобалары (осы тармақшаның күші 2020 жылғы 20 сәуірден бастап туындаған қатынастарға қолданылады);

2)ломбардтардың, микроқаржы, факторингтік ұйымдардың және лизингтік компаниялардың қызметі.

Саласы

Республикалық маңызы бар қалалардағы/облыс орталықтарындағы жобалар экономиканың басым секторларында, экономиканың басым секторларының тізбесіне сәйкес тізбе бойынша іске асырылады

Республикалық маңызы бар қалаларды/облыс орталықтарын қоспағанда, елді мекендерде, оның ішінде үлкен және шағын қалаларда, ауылдық елді мекендерде іске асырылатын жобалар іске асыру орны мен кәсіпкердің тіркелген жері ескеріле отырып, салалық шектеулерсіз жүзеге асырылады. Сондай-ақ, елді мекендерде, оның ішінде үлкен және шағын қалаларда, ауылдық елді мекендерде бір кәсіпкер үшін 100 (жүз) млн теңгеден аспайтын сомаға сауда қызметі саласындағы айналым қаражатын толықтыруға арналған кредиттер бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялауға жол беріледі.

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган әзірлейтін және Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілетін «жасыл» жобалардың сыныптамасына (таксономиясына) сәйкес «жасыл» жобаларды іске асыратын және (немесе) іске асыруды жоспарлап отырған кәсіпкерлер/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілері

Сондай-ақ, өз қызметін субсидиялау қағидаларына 1-1-қосымшаға сәйкес өңдеуші өнеркәсіп салаларының тізбесіне сәйкес жүзеге асыратын және Шымкент қаласында, Түркістан, Маңғыстау, Атырау, Ақтөбе, Батыс Қазақстан, Қызылорда, Жамбыл облыстарында, оның ішінде аталған өңірлердің облыс орталықтарында жобаларды іске асыратын кәсіпкерлерНесиелеудің ең жоғарғы сомасы

Бір кәсіпкер үшін 3 млрд. теңгеден аспауы тиіс. Егер бірнеше үлестес кәсіпкерлерге бір бизнес-жобаны іске асыру үшін кредит берілсе, онда бұл сома 3 (үш) млрд теңгеден аспауға тиіс.

Республикалық маңызы бар қалаларды/облыс орталықтарын қоспағанда, елді мекендердегі, оның ішінде үлкен және шағын қалалардағы, ауылдық елді мекендердегі жобалар бойынша қолданыстағы барлық кредиттерді/лизингтік мәмілелерді ескере отырып, кредит/қаржы лизингі шартының сомасы бір кәсіпкер үшін 1,5 млрд теңгеден аспауға тиіс.

Экономиканың басым секторлары шеңберінде елді мекендерде, оның ішінде үлкен, шағын қалаларда және ауылдық елді мекендерде жобаларды іске асыратын кәсіпкерлер үшін субсидиялау қағидаларына 1-қосымшаға сәйкес Кредит/қаржы лизингі шартының сомасы 3 (үш) млрд теңгеден аспауға тиіс.

Микрокредит бойынша субсидиялау мөлшері

ҚР ҰБ базалық мөлшерлемесі + 5%, оның 13,75% - мемлекет субсидиялайды, ал айырмашылықты кәсіпкер төлейді

Өз қызметін Республикалық маңызы бар қалаларды/облыс орталықтарын қоспағанда, елді мекендерде, оның ішінде үлкен - және шағын қалаларда, ауылдық елді мекендерде жүзеге асыратын кәсіпкерлер үшін субсидиялау номиналды сыйақы мөлшерлемесі бар кредиттер/қаржы лизингі шарттары бойынша жүзеге асырылады = ҚРҰБ базалық мөлшерлемесі + 5%, оның ішінде 14,75% мемлекет субсидиялайды, ал айырмашылықты кәсіпкер төлейді.

Әлеуметтік кәсіпкерлік субъектілері үшін субсидиялау номиналды сыйақы мөлшерлемесі = ҚРҰБ базалық мөлшерлемесі + 5% болатын кредиттер/қаржы лизингі шарттары бойынша жүзеге асырылады, оның 14,75% - мемлекет субсидиялайды, ал айырмашылықты кәсіпкер төлейді

Өз қызметін субсидиялау қағидаларына 1-1-қосымшаға сәйкес өңдеуші өнеркәсіп салаларының тізбесіне сәйкес жүзеге асыратын және Шымкент қаласында, Түркістан, Маңғыстау, Атырау, Ақтөбе, Батыс Қазақстан, Қызылорда, Жамбыл облыстарында, оның ішінде аталған өңірлердің облыс орталықтарында жобаларды іске асыратын кәсіпкерлер үшін субсидиялау кредиттер / шарттар бойынша жүзеге асырылады номиналды сыйақы мөлшерлемесі бар қаржы лизингі = ҚРҰБ базалық мөлшерлемесі + 5%, оның 14,75% - государ мемлекет субсидиялайды, ал айырмашылықты кәсіпкер төлейді.

Несиелеу мерзімі 1.инвестицияларға бағытталғандар субсидиялау мерзімін ұзарту құқығынсыз 5 (бес) жылды құрайды;
2. айналым қаражатын толықтыруға бағытталған субсидиялау мерзімін ұзарту құқығынсыз 3 жылды құрайды
Қайта қаржыландыру Бірінші кредит/лизинг берілген күннен бастап 2 жылдан аспайтын мерзіммен кредиттер/лизингтік мәмілелер жатады

* Жезқазған және Қонаев қалаларында іске асырылатын жобалар үшін өтінімдер бойынша 2023 жылғы 31 желтоқсанға дейін елді мекендерде, оның ішінде үлкен және шағын қалаларда, ауылдық елді мекендерде жобаларды іске асыратын кәсіпкерлердің кредиттері/Қаржы лизингі шарттары бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау шарттары қолданылады.

«Шағын жеке және орта Жеке кәсіпкерлік субъектілерін өңірлік қаржыландыру» бағыты шеңберінде 2021-2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жобаның жобаларын субсидиялау шарттары

Қатысушылар

Өңірлік бағдарлама шеңберінде субсидиялау әлеуметтік осал өңірлерде немесе төтенше жағдай/төтенше жағдай енгізілген кезеңде немесе өзге де жағдайларда жергілікті атқарушы органның кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті органмен жазбаша келісімі бойынша жүзеге асырылады.

Әлеуметтік осал өңірлерде немесе төтенше жағдай/төтенше жағдай енгізілген кезеңде субсидиялау шарттарын жергілікті атқарушы орган кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті органмен жазбаша келіседі.

Саласы Салалық шектеусіз
Несиелеудің ең жоғарғы сомасы

Сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау жүзеге асырылатын кредиттің сомасы Қаржы агенттігі мен жергілікті атқарушы орган арасындағы жазбаша келісімге сәйкес бір шағын және орта кәсіпкерлік субъектісі үшін 500 (бес жүз) млн теңгеден аспауға тиіс және онымен үлестес тұлғалардың/компаниялардың кредиті бойынша берешегі есепке алынбай есептеледі.

Шағын және орта кәсіпкерліктің бір субъектісіне микроқаржы ұйымы үшін қаржыландырудың ең жоғары лимиті 8 000 (сегіз мың) АЕК-тен аспайды.

Субсидиялау мөлшері Субсидиялау номиналды сыйақы мөлшерлемесі 8,5% - дан аспайтын, оның айырмасын Қаржы агенттігі мен жергілікті атқарушы орган арасындағы жазбаша келісімге сәйкес шағын және орта кәсіпкерлік субъектісі төлейтін кредиттер/микрокредиттер бойынша ғана жүзеге асырылады. Бұл ретте шағын және орта кәсіпкерлік субъектісі төлейтін сыйақы мөлшерлемесі жылдық 1% - дан кем болмауы тиіс.
Несиелеу мерзімі

Кредиттер/микрокредиттер бойынша субсидиялау мерзімі 5 (бес) жылды құрайды.

Айналым қаражатын толықтыруға бағытталған кредиттерді/микрокредиттерді субсидиялау мерзімі субсидиялау мерзімін ұзарту құқығынсыз 3 (үш) жылды құрайды.


2021-2025 жылдарға арналған Кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде купондық сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау шарттары

Қатысушылар   Кәсіпкер-өз қызметін салалық шектеулерсіз жүзеге асыратын (сауда қызметі саласындағы жобаларды қоспағанда (айналым қаражатын толықтырудан басқа) және кодекстің 24-бабының 4-тармағында көрсетілген қызмет түрлері бойынша жұмыс істейтін шағын және (немесе) орта кәсіпкерлік субъектісі, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес облигациялар түрінде қаржы құралдарын шығаратын жекелеген кәсіпкерлік субъектілері Қазақстан;
Максималды сома  Купондық сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау жүзеге асырылатын Эмитенттің облигациялары шығарылымының жиынтық номиналды құны бір эмитентке 3 млрд.теңгеден аспауға тиіс.
Субсидиялау мөлшері Купондық сыйақы мөлшерлемесінің субсидияланатын бөлігі 7 (жеті) пайыздық тармақты құрайды.
Субсидиялау мерзімі Облигациялар бойынша купондық сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау мерзімі 5 (бес) жылды құрайды, бірақ облигациялардың айналыс мерзімінен аспайды
Валюта теңге

2021-2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде портфельдік субсидиялау және кепілдік беру жөніндегі жобаларға кепілдік беру шарттары

Қатысушылар

Шағын, оның ішінде шағын кәсіпкерлік субъектілері

Сала

Ломбардтардың, микроқаржы, факторингтік ұйымдардың және лизингтік компаниялардың қызметін қоспағанда, сондай – ақ сауда саласында (тамақ өнімдерімен сауда жасауға жол беріледі) салалық шектеулерсіз-ЕДБ кредиттері бойынша

Экономиканың басым секторларының тізбесі бойынша – МҚҰ микрокредиттері үшін

Несиенің максималды сомасы

инвестициялық мақсаттарға 20 миллион теңгеден артық емес, айналым қаражатын толықтыруға 5 миллион теңгеден артық емес

Кепілдік сомасы    

Несие соммасынан 85% үлесі

Сыйақы мөлшерлемесі

ҚР ҰБ базалық мөлшерлемесі + 7%

МҚҰ – 28 микрокредиттері үшін %

Әлеуметтік кәсіпкерлік субъектілері үшін кредиттер/қаржыландыру бойынша субсидиялау және кепілдік беру ломбардтардың, микроқаржы, факторингтік ұйымдар мен лизингтік компаниялардың қызметін қоспағанда, салалық шектеулерсіз және номиналды сыйақы мөлшерлемесімен = ҚРҰБ базалық мөлшерлемесі +7 жүзеге асырылады %,

Кепілдік мерзімі

Кредит мерзімінен артық емес

* Жезқазған және Қонаев қалаларында іске асырылатын жобалар үшін өтінімдер бойынша 2023 жылғы 31 желтоқсанға дейін елді мекендерде, оның ішінде үлкен және шағын қалаларда, ауылдық елді мекендерде жобаларды іске асыратын кәсіпкерлердің кредиттері/қаржылық лизинг шарттары бойынша кепілдік беру шарттары қолданылады.


Әлеуметтік кәсіпкерлік субъектілеріне кепілдік беру құралы бойынша қолдау шарасы

Қатысушылар

Әлеуметтік кәсіпкерлік субъектілерінің тізіліміне енгізілген дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар

Нысаналы мақсаты

Инвестициялар және айналым қаражатын толықтыру

Сала

салалық шектеулер жоқ

Несиенің максималды сомасы

инвестицияларға 20 млн. теңгеден артық емес, ПОС-қа 5 млн. теңгеден артық емес

Сыйақы мөлшерлемесі

ҚР Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесі+7%

Кепілдік мөлшері      

несие сомасының 85% - дан аспайды

Кепілдік мерзімі

кредит мерзімінен артық емес

Комиссия

жоқ


2021-2025 жылдарға арналған Ұлттық қолдау бағдарламасының «Өндірістік-инновациялық тәжірибелерді дамыту» бағытында кредитті қаруландыруға қатысты шарттар.

     

Жаңа бастаған кәсіпкерлерге арналған кепілдіктер

Жұмыс істеп тұрған кәсіпкерлер үшін кепілдіктерМаксималды кепілдік мөлшері:

несиенің 85 % дейін

Несие сомасының 85% - ы 360 млн теңгеге дейін;
Несие сомасының 70% - ы 600 млн теңгеге дейін;
Несие сомасының 50% - ы 1 млрд теңгеге дейін;


Несиенің максималды мөлшері:  Max - 360 000 000 теңге
Max - 1 млрд. теңге

кепілдік беру қағидаларына 1-1-қосымшаға сәйкес Шымкент қаласында, Түркістан, Маңғыстау, Атырау, Ақтөбе, Батыс Қазақстан, Қызылорда, Жамбыл облыстарында, оның ішінде аталған өңірлердің облыс орталықтарында жобалар бойынша өңдеу өнеркәсібі салаларының тізбесіне сәйкес Жобалар бойынша кредит сомасы 360 млн теңгеден аспауы тиіс
Кепілдік мөлшері несие сомасының 85 % аспайды
Кәсіпкер құны кредит сомасының кемінде 15% мөлшерінде кредит (кепіл) бойынша қамтамасыз етуді ұсынады (қамтамасыз ету мөлшерінің жеткіліктілігін есептеу кезінде талап ету құқығының кепілі және шаруашылық серіктестіктердің жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің КЕПІЛІ ескерілмейді).


Сала: 1. елді мекендердегі, оның ішінде моно және шағын қалалардағы, ауылдық елді мекендердегі жобалар үшін-салалық шектеулерсіз
2. Республикалық маңызы бар қалалардағы/облыс орталықтарындағы жобалар үшін - экономиканың басым секторлары шеңберінде
3. Сондай-ақ, Шымкент қаласында, Түркістан, Маңғыстау, Атырау, Ақтөбе, Батыс Қазақстан, Қызылорда, Жамбыл облыстарында, оның ішінде кепілдік беру қағидаларына 1-1-қосымшаға сәйкес өңдеу өнеркәсібі салаларының тізбесіне сәйкес аталған өңірлердің облыс орталықтарында жобалар бойынша.


Несиелеу мақсаты: 1. Инвестициялар, негізгі құралдарды сатып алу;
2. Айналым қаражатын толықтыру;
3. Жоба шеңберінде 100% қоса алғанда мөлшеріндегі Кредит айналым қаражатын 500 млн. теңгеден аспайтын толықтыруға бағытталған (кредиттерге немесе лизинг шарттарына қызмет көрсету бойынша ағымдағы төлемдерді төлеу бойынша есеп айырысуларды жүргізуді және өтініш берушінің негізгі қызметті жүзеге асыруына байланысты емес өзге де мақсаттарды қоспағанда);
4. Қайта қаржыландыру.

Несие бойынша мөлшерлеме: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген және 5% - дан аспайтын ұлғайтылған сыйақының базалық мөлшерлемесі.

Максималды кепілдік мерзімі кредит мерзімінен артық емес

Кредитті, кредит сомасынан кепіл құнын қамтамасыз ету:  15-тен% 50-ден%

500 млн. теңгеден астам кредиттер бойынша жобаға өзінің қатысуы: меншікті қаражаттың (ақша қаражатының, жылжымалы/жылжымайтын мүліктің), оның ішінде үшінші тұлғалардың мүлкінің жобасын іске асырудың жалпы құнының 10% - нан төмен емес деңгейде
Қарау мерзімі: по кредитам до 500 млн.тенге-до 5 рабочих дней;
500 млн. теңгеден астам кредиттер бойынша-10 жұмыс күніне дейін;Жезқазған және Қонаев қалаларында іске асырылатын жобалар үшін өтінімдер бойынша 2023 жылғы 31 желтоқсанға дейін елді мекендерде, оның ішінде моно және шағын қалаларда, ауылдық елді мекендерде жобаларды іске асыратын кәсіпкерлердің кредиттері/Қаржы лизингі шарттары бойынша кепілдіктер беру шарттары қолданылады.

"Кәсіпкерлерді/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерін қолдау" бағыты бойынша кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі 2021-2025 жылдарға арналған ұлттық жоба шеңберінде қаржы лизингіне кепілдік беру шарттары

Максималды кепілдік мөлшері:

лизинг заты құнының 70% дейінҚаржы лизингінің ең жоғары мөлшері:

Max - 500 000 000 теңгеСала

1. елді мекендердегі, оның ішінде моно және шағын қалалардағы, ауылдық елді мекендердегі жобалар үшін-салалық шектеулерсіз

2. Республикалық маңызы бар қалалардағы/облыс орталықтарындағы жобалар үшін - экономиканың басым секторлары шеңберіндеҚаржы лизингінің мақсаты:

1. Инвестициялар, негізгі құралдарды сатып алу;

2. Айналым қаражатын толықтыру;

3. Жоба шеңберінде 100% қоса алғанда мөлшеріндегі Кредит айналым қаражатын 500 млн. теңгеден аспайтын толықтыруға бағытталған (кредиттерге немесе лизинг шарттарына қызмет көрсету бойынша ағымдағы төлемдерді төлеу бойынша есеп айырысуларды жүргізуді және өтініш берушінің негізгі қызметті жүзеге асыруына байланысты емес өзге де мақсаттарды қоспағанда);

4. Қайта қаржыландыру.


Қаржы лизингі бойынша мөлшерлеме:

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген және 5% - дан аспайтын ұлғайтылған сыйақының базалық мөлшерлемесі.Максималды кепілдік мерзімі

қаржы лизингінің мерзімінен артық емесКредитті, кредит сомасынан кепіл құнын қамтамасыз ету:

 30-дан%Қарау мерзімі:

500 млн. теңгеге дейінгі кредиттер бойынша-5 жұмыс күніне дейін;

500 млн. теңгеден астам кредиттер бойынша-10 жұмыс күніне дейін;
Әлеуметтік кәсіпкерлік субъектілеріне кепілдік беру құралы бойынша қолдау шарасы


Қатысушылар

Әлеуметтік кәсіпкерлік субъектілерінің тізіліміне енгізілген дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар

Нысаналы мақсаты

Инвестициялар және айналым қаражатын толықтыру

Сала

салалық шектеулер жоқ

Аумақтық

тіркеу және өткізу орнын есепке алмағанда

Субсидиялау құралы бойынша кредиттің ең жоғары сомасы

инвестицияларға 1,5 млрд. теңгеден артық емес, ПОСТ-қа 500 млн. теңгеден артық емес

Кепілдік құралы бойынша несиенің ең жоғары сомасы

360 млн. теңгеден артық емес

Сыйақы мөлшерлемесі

ҚР Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесі+5%

Субсидиялау мөлшері   

ҚР Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесі+5%, оның 14,75% - государ мемлекет субсидиялайды, ал айырмасын кәсіпкер төлейді

Кредиттерді/лизингтік мәмілелерді қайта қаржыландыру

2 (екі) жылдан аспайды

Субсидиялау мерзімі

инвестициялар бойынша 5 жылдан аспайтын, айналым қаражатын толықтыруға 3 жылдан аспайтын

Кепілдік мөлшері      

несие сомасының 85% - дан аспайды

Кепілдік мерзімі

кредит мерзімінен артық емес

Комиссия

жоқ

2021 – 2025 жылдарға арналған Кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жобаны іске асыру


01.01.2023 ж. бастап 01.01.2024  ж. аралығындағы барлық бағыттар бойынша жобаларды субсидиялау  


ОБЛЫСТАР

  Ұлттық жоба 

  Қоржындық субсидиялау  

  БАРЛЫҒЫ  

Ақмола облысы

259

102

361

Ақтөбе облысы

588

360

948

Алматы облысы

376

127

503

Атырау облысы

337

236

573

Шығыс Қазақстан облысы

248

145

393

Алматы қ.

832

361

1 193

Астана қ.

664

484

1 148

Шымкент қ.

386

307

693

Жамбыл облысы

321

384

705

Батыс Қазақстан облысы

241

188

429

Қарағанды облысы

307

229

536

Қостанай облысы

346

121

467

Қызылорда облысы

586

245

831

Маңғыстау облысы

596

419

1 015

Абад облысы

322

102

424

Жетісу облысы

147

122

269

Атырау облысы

214

35

249

Павлодар облысы

472

151

623

Солтүстік Қазақстан облысы

255

85

340

Түркістан облысы

344

122

466

БАРЛЫҒЫ

7 841

4 325

12 166


01.01.2023 ж. бастап 01.01.2024  ж. аралығындағы жобаларға кепілдік беру


ОБЛЫСТАР

  Қол қойылған кепілдіктер саны  

  Кредиттің жалпы суммасы, тенге  

  Кепілдіктің жалпы суммасы, тенге  

Ақмола облысы

227

               13 691 518 906  

                      6 956 147 337  

Ақтөбе облысы

670

               21 708 650 980  

                     11 731 223 914  

Алматы облысы

277

               20 651 191 630  

                      9 362 206 515  

Атырау облысы

459

               15 414 133 820  

                      7 420 202 312  

ШҚО

270

               11 770 351 043  

                      6 027 394 523  

Жамбыл облысы

547

               15 248 852 340  

                      8 297 839 928  

БҚО

331

               16 295 086 650  

                      8 061 117 857  

Қарағанды облысы

397

               13 902 152 079  

                      6 428 072 071  

Қостанай облысы

284

               15 588 257 112  

                      8 411 116 958  

Қызылорда облысы

591

               15 539 890 205  

                      8 031 304 495  

Маңғыстау облысы

653

               20 049 641 676  

                      9 621 461 803  

Павлодар облысы

400

               20 635 439 161  

                     10 760 437 072  

СҚО

210

               10 265 715 280  

                      6 035 804 126  

Түркістан облысы

315

               17 216 685 000  

                      7 387 859 027  

Шымкент қ.

415

               14 804 665 000  

                      6 277 216 274  

Астана қ.

769

               39 036 824 670  

                     16 895 885 587  

Алматы қ.

522

               26 429 484 960  

                     12 718 509 547  

Абай облысы

237

                8 501 516 121  

                      3 863 940 475  

Жетісу облысы

241

                9 449 465 000  

                      4 279 798 495  

Ұлытау облысы

128

                6 236 037 479  

                      2 726 037 259  

БАРЛЫҒЫ

7 943

332 435 559 113

161 293 575 575

Бағдарламаны іске асыру нәтижелері туралы толық ақпаратты Даму сайтынан алуға болады https://damu.kz/poleznaya-informatsiya/reports/dkb-2025/month/

Құжаттар

Барлық бағдарламалар

іс-шаралар
күнтізбесі

?

Іздегеніңізді
таппадыңыз ба?

 • Қазақстан Республикасы Президентінің ресми интернет-ресурсы
 • Қазақстан Республикасы Парламентінің ресми интернет-ресурсы
 • Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің ресми ақпараттық ресурсы
 • Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің ресми интернет-ресурсы
 • Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің ресми интернет-ресурсы
 • Қазақ тілінің қолданылу аясын кеңейтуге бағытталған электронды ресурстар