2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба

2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 12 қазандағы № 728 қаулысымен бекітілген

Паспорт

Атауы

2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба

Ұлттық жобаны әзірлеудің мақсаты

- кәсіпкерлік құрылымында сапалы өзгерістерді қамтамасыз ету;
- халықты жұмыспен қамтуды арттыру мақсатында Шағын бизнесті дамыту;
- экономика салаларын әртараптандырудың орта бизнес-драйверіне сүйену;
- бәсекелестікті кешенді дамыту-кәсіпкерлік субъектілері үшін тең жағдай.

Іске асыру мерзімі

2021 – 2025 жылдар

Күтілетін экономический эффект (сандық мағынада)

1.    ЖІӨ-дегі ШОК үлесін 35% - ға дейін жеткізу.

2.    ЖІӨ-дегі туризм көлемінің 8,4 трлн теңгеге дейін өсуі.

3.    Мемлекеттің экономикадағы үлесін 14% - ға дейін төмендету.

4.    4. 995,3 мың жұмыс орнын құру, оның ішінде:
- тұрақты-335,1 мың.,
- уақытша-660,2 мың.

Күтілетін әлеуметтік әсер (сапалық және / немесе сандық мәнде)

1. Азаматтарды тұрақты жұмыс орындарына орналастыру-1,7 млн адам;
2. Халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларымен қамту – 3,5 млн адам;
3. Табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен ауыл халқы үлесінің төмендеуі-6,5%.

Ұлттық жобаны іске асыру үшін қажетті қаржыландыру көлемі

8 455 329 919 мың теңге., (оның ішінде республикалық бюджет– 1 030 884 427,0 мың тг. жергілікті бюджет-124 695 492,0 мың тг., бюджеттен тыс қаражат– 7 299 750 000,0 мың тг.):
2021 жыл– 1 272 207 923,3 мың тг.;
2022 жыл– 1 370 367 038,7 мың тг.;
2023 жыл– 1 620 056 904,0 мың тг.;
2024 жыл– 1 963 862 120,0 мың тг.;
2025 жыл– 2 228 835 933,0 мың тг.;
Барлығы– 8 455 329 919 мың тг.

Бәйтерек» ҰБХ» АҚ еншілес ұйымы» Даму «Кәсіпкерлікті Дамыту Қоры» АҚ 2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамытудың ұлттық жобасының қаржы операторы болып табылады және кәсіпкерлік субъектілерін қолдауды мынадай жолдармен жүзеге асырады:

 1. шағын, оның ішінде микрокәсіпкерлік субъектілерінің кредиттері/микрокредиттері бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін портфельдік субсидиялау және ішінара кепілдік беру;
 2. кәсіпкерлердің/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерінің Екінші деңгейдегі банктер/лизингтік компаниялар берген кредиттері/қаржылық лизинг шарттары бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау және ішінара кепілдік беру;
 3. купондық сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау және кәсіпкерлік субъектілері шығарған облигациялар бойынша кепілдік беру қағидаттарына негізделеді.
 4. кәсіпкерлік субъектілерін ислам банктері қаржыландырған кезде ислам банктерінің табысын құрайтын жалдау төлемінің бір бөлігін және тауарға үстеме бағаның бір бөлігін субсидиялау;
 5. әлеуметтік кәсіпкерлік субъектілерін субсидиялау.

2021-2025 жылдарға арналған Кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде портфельдік субсидиялау жөніндегі жобаларды субсидиялау шарттары

Қатысушылар Шағын, оның ішінде микрокәсіпкерлік субъектілері
Саласы

Ломбардтардың, микроқаржы, факторингтік ұйымдардың және лизингтік компаниялардың қызметін қоспағанда, сондай - ақ сауда саласында (тамақ өнімдерімен сауда жасауға жол беріледі) салалық шектеулерсіз-ЕДБ кредиттері бойынша

Экономиканың басым секторларының тізбесі бойынша – МҚҰ микрокредиттері үшінНесиелеудің ең жоғарғы сомасы инвестицияларға 20 миллион теңгеден артық емес, айналым қаражатын толықтыруға 5 миллион теңгеден артық емес
Кредит бойынша субсидиялау мөлшер

ҚР ҰБ базалық мөлшерлемесі + 7%, оның 15,75% - мемлекет субсидиялайды, ал айырмашылықты кәсіпкер төлейді

Үлкен және шағын қалаларда, ауылдық елді мекендерде іске асырылатын жобалар, ҚРҰБ базалық мөлшерлемесі+7%, оның 16,75% - мемлекет субсидиялайды, ал айырмашылықты кәсіпкер төлейді

Әлеуметтік кәсіпкерлік субъектілері үшін кредиттер / қаржыландыру бойынша субсидиялау және кепілдік беру ломбардтардың, микроқаржы, факторингтік ұйымдар мен лизингтік компаниялардың қызметін қоспағанда, салалық шектеулерсіз және номиналды сыйақы мөлшерлемесімен = ҚРҰБ базалық мөлшерлемесі +7%, оның 16,75% - мемлекет субсидиялайды, ал айырмашылықты кәсіпкер төлейді.

Микрокредит бойынша субсидиялау мөлшері Сыйақы мөлшерлемесі 28%, оның ішінде субсидиялар 50%
Несиелеу мерзімі

1. инвестицияларға бағытталған субсидиялау мерзімін ұзарту құқығынсыз 3 (үш) жылды құрайды;

2. айналым қаражатын толықтыруға бағытталған субсидиялау мерзімін ұзарту құқығынсыз 2 жылды құрайды


* Жезқазған және Қонаев қалаларында іске асырылатын жобалар үшін өтінімдер бойынша 2023 жылғы 31 желтоқсанға дейін елді мекендерде, оның ішінде үлкен және шағын қалаларда, ауылдық елді мекендерде жобаларды іске асыратын кәсіпкерлердің кредиттері/Қаржы лизингі шарттары бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау шарттары қолданылады.

«Кәсіпкерлерді/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерін қолдау» бағыты шеңберінде 2021-2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жобаның жобаларын субсидиялау шарттары

Қатысушылар

Жеке және тиімді жобаларды іске асыратын және (немесе) іске асыруды жоспарлайтын кәсіпкерлер / индустриялық-инновациялық қызмет субъектілері

«жасыл» жобаларды іске асыратын және (немесе) іске асыруды жоспарлайтын кәсіпкерлер/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілері

Қоспағанда:

1) кодекстің 24-бабының 4-тармағында көрсетілген қызмет түрлері бойынша іске асырылатын кәсіпкерлердің/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерінің жобалары (осы тармақшаның күші 2020 жылғы 20 сәуірден бастап туындаған қатынастарға қолданылады);

2)ломбардтардың, микроқаржы, факторингтік ұйымдардың және лизингтік компаниялардың қызметі.

Саласы

Республикалық маңызы бар қалалардағы/облыс орталықтарындағы жобалар экономиканың басым секторларында, экономиканың басым секторларының тізбесіне сәйкес тізбе бойынша іске асырылады

Республикалық маңызы бар қалаларды/облыс орталықтарын қоспағанда, елді мекендерде, оның ішінде үлкен және шағын қалаларда, ауылдық елді мекендерде іске асырылатын жобалар іске асыру орны мен кәсіпкердің тіркелген жері ескеріле отырып, салалық шектеулерсіз жүзеге асырылады. Сондай-ақ, елді мекендерде, оның ішінде үлкен және шағын қалаларда, ауылдық елді мекендерде бір кәсіпкер үшін 100 (жүз) млн теңгеден аспайтын сомаға сауда қызметі саласындағы айналым қаражатын толықтыруға арналған кредиттер бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялауға жол беріледі.

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган әзірлейтін және Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілетін «жасыл» жобалардың сыныптамасына (таксономиясына) сәйкес «жасыл» жобаларды іске асыратын және (немесе) іске асыруды жоспарлап отырған кәсіпкерлер/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілері

Сондай-ақ, өз қызметін субсидиялау қағидаларына 1-1-қосымшаға сәйкес өңдеуші өнеркәсіп салаларының тізбесіне сәйкес жүзеге асыратын және Шымкент қаласында, Түркістан, Маңғыстау, Атырау, Ақтөбе, Батыс Қазақстан, Қызылорда, Жамбыл облыстарында, оның ішінде аталған өңірлердің облыс орталықтарында жобаларды іске асыратын кәсіпкерлерНесиелеудің ең жоғарғы сомасы

Бір кәсіпкер үшін 3 млрд. теңгеден аспауы тиіс. Егер бірнеше үлестес кәсіпкерлерге бір бизнес-жобаны іске асыру үшін кредит берілсе, онда бұл сома 3 (үш) млрд теңгеден аспауға тиіс.

Республикалық маңызы бар қалаларды/облыс орталықтарын қоспағанда, елді мекендердегі, оның ішінде үлкен және шағын қалалардағы, ауылдық елді мекендердегі жобалар бойынша қолданыстағы барлық кредиттерді/лизингтік мәмілелерді ескере отырып, кредит/қаржы лизингі шартының сомасы бір кәсіпкер үшін 1,5 млрд теңгеден аспауға тиіс.

Экономиканың басым секторлары шеңберінде елді мекендерде, оның ішінде үлкен, шағын қалаларда және ауылдық елді мекендерде жобаларды іске асыратын кәсіпкерлер үшін субсидиялау қағидаларына 1-қосымшаға сәйкес Кредит/қаржы лизингі шартының сомасы 3 (үш) млрд теңгеден аспауға тиіс.

Микрокредит бойынша субсидиялау мөлшері

ҚР ҰБ базалық мөлшерлемесі + 5%, оның 13,75% - мемлекет субсидиялайды, ал айырмашылықты кәсіпкер төлейді

Өз қызметін Республикалық маңызы бар қалаларды/облыс орталықтарын қоспағанда, елді мекендерде, оның ішінде үлкен - және шағын қалаларда, ауылдық елді мекендерде жүзеге асыратын кәсіпкерлер үшін субсидиялау номиналды сыйақы мөлшерлемесі бар кредиттер/қаржы лизингі шарттары бойынша жүзеге асырылады = ҚРҰБ базалық мөлшерлемесі + 5%, оның ішінде 14,75% мемлекет субсидиялайды, ал айырмашылықты кәсіпкер төлейді.

Әлеуметтік кәсіпкерлік субъектілері үшін субсидиялау номиналды сыйақы мөлшерлемесі = ҚРҰБ базалық мөлшерлемесі + 5% болатын кредиттер/қаржы лизингі шарттары бойынша жүзеге асырылады, оның 14,75% - мемлекет субсидиялайды, ал айырмашылықты кәсіпкер төлейді

Өз қызметін субсидиялау қағидаларына 1-1-қосымшаға сәйкес өңдеуші өнеркәсіп салаларының тізбесіне сәйкес жүзеге асыратын және Шымкент қаласында, Түркістан, Маңғыстау, Атырау, Ақтөбе, Батыс Қазақстан, Қызылорда, Жамбыл облыстарында, оның ішінде аталған өңірлердің облыс орталықтарында жобаларды іске асыратын кәсіпкерлер үшін субсидиялау кредиттер / шарттар бойынша жүзеге асырылады номиналды сыйақы мөлшерлемесі бар қаржы лизингі = ҚРҰБ базалық мөлшерлемесі + 5%, оның 14,75% - государ мемлекет субсидиялайды, ал айырмашылықты кәсіпкер төлейді.

Несиелеу мерзімі 1.инвестицияларға бағытталғандар субсидиялау мерзімін ұзарту құқығынсыз 5 (бес) жылды құрайды;
2. айналым қаражатын толықтыруға бағытталған субсидиялау мерзімін ұзарту құқығынсыз 3 жылды құрайды
Қайта қаржыландыру Бірінші кредит/лизинг берілген күннен бастап 2 жылдан аспайтын мерзіммен кредиттер/лизингтік мәмілелер жатады

* Жезқазған және Қонаев қалаларында іске асырылатын жобалар үшін өтінімдер бойынша 2023 жылғы 31 желтоқсанға дейін елді мекендерде, оның ішінде үлкен және шағын қалаларда, ауылдық елді мекендерде жобаларды іске асыратын кәсіпкерлердің кредиттері/Қаржы лизингі шарттары бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау шарттары қолданылады.

«Шағын жеке және орта Жеке кәсіпкерлік субъектілерін өңірлік қаржыландыру» бағыты шеңберінде 2021-2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жобаның жобаларын субсидиялау шарттары

Қатысушылар

Өңірлік бағдарлама шеңберінде субсидиялау әлеуметтік осал өңірлерде немесе төтенше жағдай/төтенше жағдай енгізілген кезеңде немесе өзге де жағдайларда жергілікті атқарушы органның кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті органмен жазбаша келісімі бойынша жүзеге асырылады.

Әлеуметтік осал өңірлерде немесе төтенше жағдай/төтенше жағдай енгізілген кезеңде субсидиялау шарттарын жергілікті атқарушы орган кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті органмен жазбаша келіседі.

Саласы Салалық шектеусіз
Несиелеудің ең жоғарғы сомасы

Сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау жүзеге асырылатын кредиттің сомасы Қаржы агенттігі мен жергілікті атқарушы орган арасындағы жазбаша келісімге сәйкес бір шағын және орта кәсіпкерлік субъектісі үшін 500 (бес жүз) млн теңгеден аспауға тиіс және онымен үлестес тұлғалардың/компаниялардың кредиті бойынша берешегі есепке алынбай есептеледі.

Шағын және орта кәсіпкерліктің бір субъектісіне микроқаржы ұйымы үшін қаржыландырудың ең жоғары лимиті 8 000 (сегіз мың) АЕК-тен аспайды.

Субсидиялау мөлшері Субсидиялау номиналды сыйақы мөлшерлемесі 8,5% - дан аспайтын, оның айырмасын Қаржы агенттігі мен жергілікті атқарушы орган арасындағы жазбаша келісімге сәйкес шағын және орта кәсіпкерлік субъектісі төлейтін кредиттер/микрокредиттер бойынша ғана жүзеге асырылады. Бұл ретте шағын және орта кәсіпкерлік субъектісі төлейтін сыйақы мөлшерлемесі жылдық 1% - дан кем болмауы тиіс.
Несиелеу мерзімі

Кредиттер/микрокредиттер бойынша субсидиялау мерзімі 5 (бес) жылды құрайды.

Айналым қаражатын толықтыруға бағытталған кредиттерді/микрокредиттерді субсидиялау мерзімі субсидиялау мерзімін ұзарту құқығынсыз 3 (үш) жылды құрайды.


2021-2025 жылдарға арналған Кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде купондық сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау шарттары

Қатысушылар   Кәсіпкер-өз қызметін салалық шектеулерсіз жүзеге асыратын (сауда қызметі саласындағы жобаларды қоспағанда (айналым қаражатын толықтырудан басқа) және кодекстің 24-бабының 4-тармағында көрсетілген қызмет түрлері бойынша жұмыс істейтін шағын және (немесе) орта кәсіпкерлік субъектісі, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес облигациялар түрінде қаржы құралдарын шығаратын жекелеген кәсіпкерлік субъектілері Қазақстан;
Максималды сома  Купондық сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау жүзеге асырылатын Эмитенттің облигациялары шығарылымының жиынтық номиналды құны бір эмитентке 3 млрд.теңгеден аспауға тиіс.
Субсидиялау мөлшері Купондық сыйақы мөлшерлемесінің субсидияланатын бөлігі 7 (жеті) пайыздық тармақты құрайды.
Субсидиялау мерзімі Облигациялар бойынша купондық сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау мерзімі 5 (бес) жылды құрайды, бірақ облигациялардың айналыс мерзімінен аспайды
Валюта теңге

2021-2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде портфельдік субсидиялау және кепілдік беру жөніндегі жобаларға кепілдік беру шарттары

Қатысушылар

Шағын, оның ішінде шағын кәсіпкерлік субъектілері

Сала

Ломбардтардың, микроқаржы, факторингтік ұйымдардың және лизингтік компаниялардың қызметін қоспағанда, сондай – ақ сауда саласында (тамақ өнімдерімен сауда жасауға жол беріледі) салалық шектеулерсіз-ЕДБ кредиттері бойынша

Экономиканың басым секторларының тізбесі бойынша – МҚҰ микрокредиттері үшін

Несиенің максималды сомасы

инвестициялық мақсаттарға 20 миллион теңгеден артық емес, айналым қаражатын толықтыруға 5 миллион теңгеден артық емес

Кепілдік сомасы    

Несие соммасынан 85% үлесі

Сыйақы мөлшерлемесі

ҚР ҰБ базалық мөлшерлемесі + 7%

МҚҰ – 28 микрокредиттері үшін %

Әлеуметтік кәсіпкерлік субъектілері үшін кредиттер/қаржыландыру бойынша субсидиялау және кепілдік беру ломбардтардың, микроқаржы, факторингтік ұйымдар мен лизингтік компаниялардың қызметін қоспағанда, салалық шектеулерсіз және номиналды сыйақы мөлшерлемесімен = ҚРҰБ базалық мөлшерлемесі +7 жүзеге асырылады %,

Кепілдік мерзімі

Кредит мерзімінен артық емес

* Жезқазған және Қонаев қалаларында іске асырылатын жобалар үшін өтінімдер бойынша 2023 жылғы 31 желтоқсанға дейін елді мекендерде, оның ішінде үлкен және шағын қалаларда, ауылдық елді мекендерде жобаларды іске асыратын кәсіпкерлердің кредиттері/қаржылық лизинг шарттары бойынша кепілдік беру шарттары қолданылады.


Әлеуметтік кәсіпкерлік субъектілеріне кепілдік беру құралы бойынша қолдау шарасы

Қатысушылар

Әлеуметтік кәсіпкерлік субъектілерінің тізіліміне енгізілген дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар

Нысаналы мақсаты

Инвестициялар және айналым қаражатын толықтыру

Сала

салалық шектеулер жоқ

Несиенің максималды сомасы

инвестицияларға 20 млн. теңгеден артық емес, ПОС-қа 5 млн. теңгеден артық емес

Сыйақы мөлшерлемесі

ҚР Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесі+7%

Кепілдік мөлшері      

несие сомасының 85% - дан аспайды

Кепілдік мерзімі

кредит мерзімінен артық емес

Комиссия

жоқ


2021-2025 жылдарға арналған Ұлттық қолдау бағдарламасының «Өндірістік-инновациялық тәжірибелерді дамыту» бағытында кредитті қаруландыруға қатысты шарттар.

     

Жаңа бастаған кәсіпкерлерге арналған кепілдіктер

Жұмыс істеп тұрған кәсіпкерлер үшін кепілдіктерМаксималды кепілдік мөлшері:

несиенің 85 % дейін

Несие сомасының 85% - ы 360 млн теңгеге дейін;
Несие сомасының 70% - ы 600 млн теңгеге дейін;
Несие сомасының 50% - ы 1 млрд теңгеге дейін;


Несиенің максималды мөлшері:  Max - 360 000 000 теңге
Max - 1 млрд. теңге

кепілдік беру қағидаларына 1-1-қосымшаға сәйкес Шымкент қаласында, Түркістан, Маңғыстау, Атырау, Ақтөбе, Батыс Қазақстан, Қызылорда, Жамбыл облыстарында, оның ішінде аталған өңірлердің облыс орталықтарында жобалар бойынша өңдеу өнеркәсібі салаларының тізбесіне сәйкес Жобалар бойынша кредит сомасы 360 млн теңгеден аспауы тиіс
Кепілдік мөлшері несие сомасының 85 % аспайды
Кәсіпкер құны кредит сомасының кемінде 15% мөлшерінде кредит (кепіл) бойынша қамтамасыз етуді ұсынады (қамтамасыз ету мөлшерінің жеткіліктілігін есептеу кезінде талап ету құқығының кепілі және шаруашылық серіктестіктердің жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің КЕПІЛІ ескерілмейді).


Сала: 1. елді мекендердегі, оның ішінде моно және шағын қалалардағы, ауылдық елді мекендердегі жобалар үшін-салалық шектеулерсіз
2. Республикалық маңызы бар қалалардағы/облыс орталықтарындағы жобалар үшін - экономиканың басым секторлары шеңберінде
3. Сондай-ақ, Шымкент қаласында, Түркістан, Маңғыстау, Атырау, Ақтөбе, Батыс Қазақстан, Қызылорда, Жамбыл облыстарында, оның ішінде кепілдік беру қағидаларына 1-1-қосымшаға сәйкес өңдеу өнеркәсібі салаларының тізбесіне сәйкес аталған өңірлердің облыс орталықтарында жобалар бойынша.


Несиелеу мақсаты: 1. Инвестициялар, негізгі құралдарды сатып алу;
2. Айналым қаражатын толықтыру;
3. Жоба шеңберінде 100% қоса алғанда мөлшеріндегі Кредит айналым қаражатын 500 млн. теңгеден аспайтын толықтыруға бағытталған (кредиттерге немесе лизинг шарттарына қызмет көрсету бойынша ағымдағы төлемдерді төлеу бойынша есеп айырысуларды жүргізуді және өтініш берушінің негізгі қызметті жүзеге асыруына байланысты емес өзге де мақсаттарды қоспағанда);
4. Қайта қаржыландыру.

Несие бойынша мөлшерлеме: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген және 5% - дан аспайтын ұлғайтылған сыйақының базалық мөлшерлемесі.

Максималды кепілдік мерзімі кредит мерзімінен артық емес

Кредитті, кредит сомасынан кепіл құнын қамтамасыз ету:  15-тен% 50-ден%

500 млн. теңгеден астам кредиттер бойынша жобаға өзінің қатысуы: меншікті қаражаттың (ақша қаражатының, жылжымалы/жылжымайтын мүліктің), оның ішінде үшінші тұлғалардың мүлкінің жобасын іске асырудың жалпы құнының 10% - нан төмен емес деңгейде
Қарау мерзімі: по кредитам до 500 млн.тенге-до 5 рабочих дней;
500 млн. теңгеден астам кредиттер бойынша-10 жұмыс күніне дейін;Жезқазған және Қонаев қалаларында іске асырылатын жобалар үшін өтінімдер бойынша 2023 жылғы 31 желтоқсанға дейін елді мекендерде, оның ішінде моно және шағын қалаларда, ауылдық елді мекендерде жобаларды іске асыратын кәсіпкерлердің кредиттері/Қаржы лизингі шарттары бойынша кепілдіктер беру шарттары қолданылады.

"Кәсіпкерлерді/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерін қолдау" бағыты бойынша кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі 2021-2025 жылдарға арналған ұлттық жоба шеңберінде қаржы лизингіне кепілдік беру шарттары

Максималды кепілдік мөлшері:

лизинг заты құнының 70% дейінҚаржы лизингінің ең жоғары мөлшері:

Max - 500 000 000 теңгеСала

1. елді мекендердегі, оның ішінде моно және шағын қалалардағы, ауылдық елді мекендердегі жобалар үшін-салалық шектеулерсіз

2. Республикалық маңызы бар қалалардағы/облыс орталықтарындағы жобалар үшін - экономиканың басым секторлары шеңберіндеҚаржы лизингінің мақсаты:

1. Инвестициялар, негізгі құралдарды сатып алу;

2. Айналым қаражатын толықтыру;

3. Жоба шеңберінде 100% қоса алғанда мөлшеріндегі Кредит айналым қаражатын 500 млн. теңгеден аспайтын толықтыруға бағытталған (кредиттерге немесе лизинг шарттарына қызмет көрсету бойынша ағымдағы төлемдерді төлеу бойынша есеп айырысуларды жүргізуді және өтініш берушінің негізгі қызметті жүзеге асыруына байланысты емес өзге де мақсаттарды қоспағанда);

4. Қайта қаржыландыру.


Қаржы лизингі бойынша мөлшерлеме:

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген және 5% - дан аспайтын ұлғайтылған сыйақының базалық мөлшерлемесі.Максималды кепілдік мерзімі

қаржы лизингінің мерзімінен артық емесКредитті, кредит сомасынан кепіл құнын қамтамасыз ету:

 30-дан%Қарау мерзімі:

500 млн. теңгеге дейінгі кредиттер бойынша-5 жұмыс күніне дейін;

500 млн. теңгеден астам кредиттер бойынша-10 жұмыс күніне дейін;
Әлеуметтік кәсіпкерлік субъектілеріне кепілдік беру құралы бойынша қолдау шарасы


Қатысушылар

Әлеуметтік кәсіпкерлік субъектілерінің тізіліміне енгізілген дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар

Нысаналы мақсаты

Инвестициялар және айналым қаражатын толықтыру

Сала

салалық шектеулер жоқ

Аумақтық

тіркеу және өткізу орнын есепке алмағанда

Субсидиялау құралы бойынша кредиттің ең жоғары сомасы

инвестицияларға 1,5 млрд. теңгеден артық емес, ПОСТ-қа 500 млн. теңгеден артық емес

Кепілдік құралы бойынша несиенің ең жоғары сомасы

360 млн. теңгеден артық емес

Сыйақы мөлшерлемесі

ҚР Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесі+5%

Субсидиялау мөлшері   

ҚР Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесі+5%, оның 14,75% - государ мемлекет субсидиялайды, ал айырмасын кәсіпкер төлейді

Кредиттерді/лизингтік мәмілелерді қайта қаржыландыру

2 (екі) жылдан аспайды

Субсидиялау мерзімі

инвестициялар бойынша 5 жылдан аспайтын, айналым қаражатын толықтыруға 3 жылдан аспайтын

Кепілдік мөлшері      

несие сомасының 85% - дан аспайды

Кепілдік мерзімі

кредит мерзімінен артық емес

Комиссия

жоқ

2021 – 2025 жылдарға арналған Кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жобаны іске асыру

01.01.2023 ж. бастап 01.05.2023 ж. аралығындағы барлық бағыттар бойынша жобаларды субсидиялау     

ОБЛЫСТАР

Ұлттық жоба

Қоржындық субсидиялау

БАРЛЫҒЫ

Ақмола облысы

87

6

93

Ақтөбе облысы

154

27

181

Алматы облысы

111

43

154

  Атырау облысы

92

27

119

Шығыс-Қазақстан облысы

70

3

73

Алматы қ.

283

38

321

Астана қ.

163

25

188

Шымкент қ.

103

37

140

Жамбыл облысы

105

32

137

Батыс-Қазақстан облысы

84

15

99

Қарағанды облысы

109

2

111

Қостанай облысы

100

8

108

Қызылорда облысы

138

1

139

Маңғыстау облысы

235

46

281

Павлодар облысы

131

1

132

Солтүстік-Қазақстан облысы

61

9

70

Түркістан облысы

115

11

126

Абай облысы

72

22

94

Жетысу облысы

43

24

67

Улытау облысы

32


32

Жалпы қорытынды

2288

377

2665


01.01.2023 ж. бастап 01.05.2023 ж. аралығындағы жобаларға кепілдік беру

ОБЛЫСТАР  Қол қойылған кепілдіктер саны    Кредиттің жалпы суммасы, тенге    Кепілдіктің жалпы суммасы, тенге
Ақтөбе облысы

88

6 041 048 000                     

2 418 022 920                          

Жамбыл облысы

53

3 917 752 290    

1 846 107 499              

Шымкент қ.

49

4 961 260 000

1 741 516 983        

Батыс-Қазақстан облысы

61

5 337 323 800

2 412 540 804

Қызылорда облысы

88

2 929 680 696         

1 308 134 624

     Атырау облысы                          

86

4 496 839 410        

     
1 644 513 430

Шығыс-Қазақстан облысы

28

2 883 000 000            

1 283 372 150    

Қарағанды облысы

44

3 365 532 612

1 329 849 295        

Алматы облысы

36

2 766 300 000

861 305 431                  

Маңғыстау облысы

88

5 522 542 600

2 170 973 264

Астана қ.

81

8 465 158 900                   

2 958 997 047

Түркістан облысы

54

3 662 970 000

1 181 096 851         

Қостанай облысы

60

4 703 565 680

1 924 569 166 

Алматы қ.

77

8 158 928 000        

3 016 369 623

Павлодар облысы

80

5 374 500 361         

2 370 522 585          

Ақмола облысы

42

5 381 275 000     

2 570 763 240

Солтүстік-Қазақстан облысы

41

4 394 315 280

2 573 150 623

Абай облысы

56

 2 650 550 965

850 002 851

Жетысу облысы

41

2 789 820 000     

1 116 016 347

Улытау облысы

22

1 716 562 000

712 170 400

Барлығы

 1 175

89 518 925 594

36 289 995 133

Бағдарламаны іске асыру нәтижелері туралы толық ақпаратты Даму сайтынан алуға болады https://damu.kz/poleznaya-informatsiya/reports/dkb-2025/month/ 

Құжаттар

Барлық бағдарламалар

іс-шаралар
күнтізбесі

?

Іздегеніңізді
таппадыңыз ба?

 • Официальный сайт Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Назарбаева
 • Официальный сайт Президента Республики Казахстан
 • Парламент Республики Казахстан
 • Официальный информационный ресурс Премьер-Министра Республики Казахстан
 • Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
 • Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
 • Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті - Елбасы кітапханасы
 • Қазақ тілінің қолданылу аясын кеңейтуге бағытталған электронды ресурстар