Қарапайым заттар экономикасы

Қарапайым заттар экономикасы

Стратегиялық міндеттер:

 • өңдеу өнеркәсі мен агроөнеркәсіптік кешендегі өндірісті кеңейту;
 • ішкі нарықты отандық өндірушілердің тауарларымен және қызметтерімен толықтыру.

Нысаналы индикаторлар:

 • 1) басым жобаларды кредиттеу мен қаржы лизингінің осы тетігіне (бұдан әрі – тетік) 1-қосымшаға сәйкес тауар топтары бойынша импорт үлесін 2021 жылғы деңгейден 2024 жылға қарай 15% - ға төмендетуі;
 • 2) 2018 жылғы деңгейден 2024 жылға қарай қарапайым заттардың экономикасыөнімінің 20%-ға өсуі.
     

Шарттары:

ЕДБ және АКК қаражатын беру шарттары:

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі өз қаражаты және оның басқаруындағы қаражат есебінен жылдық 1,5 %-ға дейінгі кірістіліктің жиынтық мөлшерлемесі бойынша 10 жылға дейінгі өтеу мерзімімен 1 трлн теңгеге дейінгі сомаға ЕДБ мен АКК облигацияларын сатып алуды жүзеге асырады.

ЕДБ лизингтік компаниялардың (бұдан әрі-ЛК) және АКК-нің тартылған және меншікті қаражаты мынадай бағыттар бойынша басым жобаларды қаржыландыруға бағытталуы тиіс:

1) агроөнеркәсіптік кешендегі қайта өңдеу 300 млрд теңгеге дейін;

2) агроөнеркәсіптік кешендегі өндіріс 300 млрд теңгеге дейін;

3) өңдеу өнеркәсібі мен қызметтер 400 млрд теңгеге дейін.

Агроөнеркәсіптік кешендегі өндіру және қайта өңдеу бойынша басым жобаларды қаржыландыру бойынша операторлар ЕДБ, ЛК және АКК болып табылады. Тікелей несие берумен қатар АКК кейіннен ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге несие беру үшін несиелік серіктестікті қаржыландыруға құқылы.

ЕДБ мен АКК ЖКС жобаларына өз қаражаты есебінен қарыздар береді, сондай-ақ ЖМС қарыздары үшін қорландыруды қамтамасыз ету немесе қалпына келтіру үшін облигациялар шығарады.

ЛК қарыздар тек өз қаражаты (нарықтық қорландыру) есебінен беріледі.

Берілген қаражаттың нысаналы мақсаты-өңдеу өнеркәсібі мен Агроөнеркәсіптік кешендегі қызметті жүзеге асыратын ЖМС-ні инвестициялау және айналым қаражатын толықтыру мақсаттарына Кредиттеу. Айналым қаражатын жаңартылатын негізде толықтыруға жол беріледі.

Бұл ретте, ЕДБ, ЛК және АКК айналым қаражатын толықтыру мақсатында Қарыз алушының бір жобасы шеңберінде берілетін кредиттік қаражаттың және қаржы лизингінің 50% - дан аспайтын бөлігін жіберуге болады. Бұл шектеу Агроөнеркәсіптік кешендегі өндіріс және қайта өңдеу саласындағы БВУЛК және АКК өз қаражаты есебінен жүзеге асырылатын жобаларды, сондай-ақ кредитті қаржыландыру көзіне қарамастан Агроөнеркәсіптік кешендегі өндіріс бойынша көктемгі егіс және/немесе егін жинау жұмыстарын жүргізуге бағытталған жобаларды қаржыландыруға және қаржылық лизингке қолданылмайды. Бұл ретте, Агроөнеркәсіптік кешенде көктемгі егіс және/немесе егін жинау жұмыстарын жүргізуге бағытталған жобалар 1 жылдан аспайтын мерзімге қаржыландырылады.

Бұл механизм шеңберінде оператор «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры » акционерлік қоғамы және осы тетік бойынша жеке сектордың кәсіпкерлігін қаржылық қолдау шараларын жүзеге асыратын оның аумақтық бөлімшелері болады.

ЖМС қаржыландыру шарттары:

2021-2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау қағидаларында айқындалған және басым жобалар бойынша кредит беруге және қаржы лизингіне арналған тауарлар тізбесіне (бұдан әрі – тізбе) сәйкес экономиканың басым салаларында жобаларды іске асыратын тиімді кәсіпкерлер/индустриялық – инновациялық қызмет субъектілері ЖМС нысаналы тобы болып табылады осы механизмге қосымша. Бұл ретте, жобаның нысаналы мақсатын растау үшін экономикалық қызметтің барлық түрлерінің жалпы жіктеуішінің (бұдан әрі – ЭҚЖЖ) нақты түріне байланыстырылған тізбеден тауардың кемінде бір түрін шығару жеткілікті. Қызмет көрсету саласы үшін ЭҚЖЖ түрлеріне жатқызу сәйкес критерийі болады.

 • Жобаларға 10 млрд теңгеден астам сомаға несие берілген жағдайда, тиісті салалық орталық уәкілетті органның оң қорытындысы қажет;
 • ЖКС үшін номиналды сыйақы мөлшерлемесі ҚРҰБ базалық мөлшерлемесінен артық емес + 4,5% оның 13,25% - государ мемлекет субсидиялайды, ал айырмашылықты ЖКС төлейді;
 • ЖКС үшін несие беру валютасы - теңге;

Инвестицияларға бағытталған кредиттерді/қаржы лизингін субсидиялау мерзімі ұзарту құқығынсыз 5 (бес) жылдан аспайды.

Айналым қаражатын толықтыруға бағытталған кредиттер мен қаржы лизингін субсидиялау мерзімі ұзарту құқығынсыз 3 (үш) жылдан аспайды.

Осы тетікке 3-қосымшаға сәйкес инвестицияларға бағытталған экономиканың негізгі (басым) секторларының тізбесі бойынша кредиттерді/қаржы лизингін субсидиялау мерзімі ЖКС жағдайын нашарлататын мән-жайлар туындаған жағдайда 7 (жеті) жылдан аспайды, соңғылары сыйақы мөлшерлемесінің субсидияланбайтын бөлігін төлеу және/немесе негізгі бөлігін өтеу бойынша жеңілдікті кезең/кейінге қалдыруды ала алады кредит мерзімі ұзақтығының жартысынан аспайтын мерзімге кредит бойынша борыш. Бұл ретте, мұндай мән-жайлардың басталуы Мемлекет басшысының және Қазақстан Республикасы Үкіметінің тиісті шешімдерімен және/немесе уәкілетті органдардың құжаттарымен расталуға тиіс.

ЖКС жобаларын субсидиялау шарттары:

Өңдеу өнеркәсібіндегі ЖКС жобаларын, Агроөнеркәсіптік кешендегі қызметтер мен қайта өңдеу бойынша субсидиялау шарттары:

Агроөнеркәсіптік кешенде, өңдеуші өнеркәсіпте және көрсетілетін қызметтерде қайта өңдеу жөніндегі жобаларды субсидиялау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген базалық мөлшерлемеден аспайтын және 4,5 (төрт жарым) пайызға ұлғайтылған номиналды сыйақы мөлшерлемесі бар кредиттер / лизингтік мәмілелер бойынша жүзеге асырылады, оның 13,25% - государ мемлекет субсидиялайды, ал айырмасын ЖКС төлейді. Жоғарыда көрсетілген сыйақы мөлшерлемесі бекітілгенге дейін мақұлданған жобалар қаржы агенттігінің уәкілетті органы кәсіпкерлер олар бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін бұрын мақұлданған шарттарда қолданылады.

Осы тетікке 3-қосымшаға сәйкес экономиканың түйінді (басым) секторларының тізбесі бойынша жобаларды субсидиялау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген базалық мөлшерлемеден аспайтын және 4,5 (төрт жарым) пайыздық тармаққа ұлғайтылған сыйақының номиналды мөлшерлемесі бар кредиттер/лизингтік мәмілелер бойынша жүзеге асырылады, оның 13,25% - государ мемлекет субсидиялайды, ал айырмасы осы тетікке 3-қосымшаға сәйкес ЖКС төлейді.

Инвестицияларға бағытталған несиелерді субсидиялау мерзімі субсидиялаумерзімін ұзарту құқығынсыз 5(бес) жылдан аспайды.

Айналым қаражатын толықтыруға бағытталған кредиттерді және қаржы лизингін субсидиялау мерзімі субсидиялау мерзімін ұзарту құқығынсыз 3(үш) жылдан аспайды.

Тетікке 3-қосымшаға сәйкес инвестицияларға бағытталған экономиканың негізгі (басым) секторларының тізбесі бойынша кредиттерді/қаржы лизингін субсидиялау мерзімі 7 (жеті) жылдан аспайды,

Субсидиялаудың шарттары, тәртібі мен тетігі, сондай – ақ осы тетік шеңберінде іске асырылатын жобалардың мониторингі кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі 2021-2025 жылдарға арналған ұлттық жоба шеңберінде сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау қағидаларымен регламенттеледі.

ЖКС жобаларына кепілдік беру шарттары:

ҚРҰБ базалық мөлшерлемесі + 4,5% - дан аспайтын номиналды сыйақы мөлшерлемесі бар ЕДБ кредиттері/ЛК қаржы лизингі кепілдік беруге жатады. Қарыз алушының бір жобасы шеңберінде кепілдік мөлшері кредит/қаржы лизингі сомасының 50% - % қоса алғанда 1 млрд теңгеге дейін аспауы тиіс. Қаржы лизингі бойынша кепілдіктің ең жоғары мөлшері сомасы қоса алғанда 1 млрд теңгеден аспайтын лизинг нысанасы құнының 70 % - нан аспауы тиіс. Жылжымайтын және/немесе жылжымалы мүлікті, сондай-ақ құрылтайшылардың/қатысушылардың/ аукционшылардың және/немесе үшінші тұлғалардың кепілдіктерін қосымша қамтамасыз ету ретінде қабылдауға жол беріледі.

 • Кепілдік мерзімі-несие мерзімінен аспайды.
 • Бұл ретте кредит бойынша қамтамасыз етудегі айырманы (кепілдік құнын) кәсіпкер жабады.

Кепілдік беру шарттары, тәртібі және тетігі, сондай-ақ осы тетік шеңберінде іске асырылатын жобалардың мониторингі Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 31 желтоқсандағы № 1060 Қаулысымен бекітілген «Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде кредиттер бойынша кепілдік беру қағидаларымен регламенттеледі.


Бағдарламаны жүзеге асыру

2023 жылғы 01 сәуірдегі  жағдай бойынша өңірлер бөлінісінде субсидиялау бойынша қол қойылған жоба бойынша ақпарат:

Өңір               

Жобалар саны   

Кредит суммасы, млн. тенге

Ақмола облысы

71

33 590

Ақтөбе облысы

82

51 148

Алматы облысы

89

183 729

Атырау облысы 39

31 946

Шығыс-Қазақстан облысы

62

44 539

Алматы қ.

119

186 496

Астана қ.

80

104 092

Шымкент қ. 87

87 312

Жамбыл облысы

50

59 503

Батыс-Қазақстан облысы

53

29 759

Қарағанды облысы

57

55 113

Қостанай облысы

78

45 879

Қызылорда облысы 40

10 087

Маңғыстау облысы

64

26 475

Павлодар облысы

44

60 255

Солтүстік-Қазақстан облысы     

55

63 038

Түркістан облысы

65

48 454

Жетісу облысы

4

1 590

Абай облысы 7 1 534

Барлығы:


1 146


1 124 537

Бағдарламаны іске асыру шеңберінде субсидиялар беру нәтижелері туралы толығырақ ақпаратты Даму сайтынан алуға болады https://damu.kz/poleznaya-informatsiya/reports/seconomy/spredictive/


2023 жылғы 01 сәуірдегі жағдай бойынша өңірлер бөлінісінде кепілдік беру бойынша қол қойылған жоба бойынша ақпарат:

Аймақ

Жобалар саны 

Кредит сомасы, млн. теңге 

Кепілдік сомасы млн. теңге 

Астана қ.

37

11 854

5 285

Алматы қ.

21

12 174

4 508

Ақмола облысы

29

9 182

4 177

Ақтөбе облысы

37

11 486

5 215

Алматы облысы

21

12 028

5 552

Атырау облысы

12

2 926

1 031

ШҚО

20

2 270

1 024

Жамбыл облысы

20

3 040

1 257

БҚО

12

924

432

Қарағанды облысы

22

2 433

1 164

Қостанай облысы

43

10 982

4 820

Қызылорда облысы

19

2 328

979

Маңғыстау облысы

33

3 880

1 693

Павлодар облысы

28

8 523

3 429

СҚО

30

6 622

3 056

Түркістан облысы

18

8 066

3 520

Шымкент қ.

19

5 156

2 085

Абай облысы

2

805

302

Жетісу облысы

2

400

115

Барлығы:

425

115 079

49 642

Бағдарламаны іске асыру шеңберінде кепілдіктер беру нәтижелері туралы толығырақ ақпаратты Даму сайтынан алуға болады https://damu.kz/poleznaya-informatsiya/reports/seconomy/guarantee/

Нормативтік құқықтық актілер

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 31 желтоқсандағы № 1060 Қаулысымен бекітілген "Бизнестің жол картасы-2025" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде кредиттер бойынша кепілдік беру қағидалары.

Барлық бағдарламалар

іс-шаралар
күнтізбесі

?

Іздегеніңізді
таппадыңыз ба?

 • Официальный сайт Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Назарбаева
 • Официальный сайт Президента Республики Казахстан
 • Парламент Республики Казахстан
 • Официальный информационный ресурс Премьер-Министра Республики Казахстан
 • Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
 • Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
 • Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті - Елбасы кітапханасы
 • Қазақ тілінің қолданылу аясын кеңейтуге бағытталған электронды ресурстар